Jak zainstalować pralkę

Jeżeli konfigurujesz swoją pralkę po raz pierwszy, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, żeby nie pominąć żadnego ważnego kroku. Obejrzyj krotki film wyjaśniający instalację, lub zapoznaj się z instrukcją krok po kroku przedstawioną poniżej.

Podłączenie pralki – to łatwiejsze niż myślisz Podłączenie pralki – to łatwiejsze niż myślisz
Usuń śruby transportowe

Pralka dostarczana jest z dopasowanymi śrubami, trzymającymi bęben w miejscu, podczas transport. 

1 Odkręć wszystkie śruby zabezpieczające, znajdujące się z tyłu pralki za pomocą dołączonego klucza.
2 Wyciągnij wszystkie śruby transportowe, upewnij się że wyciągnięte zostały całe elementy. Zachowaj je w bezpiecznym miejscu, na wypadek konieczności ponownego transport pralki w przyszłości. W zależności od posiadanego modelu, powinno być zamontowanych od 3 do 5 śrub.
Usuwanie śrub transportowych z pralki
3 W miejsce otworów po śrubach, umieść plastikowe zaślepki.

W celu sprawdzenia, czy wszystkie śruby zostały poprawnie usunięte, otwórz drzwi pralki i rusz bębnem w prawą i lewą stronę, jeżeli obraca się swobodnie, to znaczy że śruby zostały usunięte. 

Dostosowanie nóżek poziomujących

Dla najlepszych rezultatów, Twoja pralka powinna być zainstalowana na poziomym, stabilnym podłożu. Nóżki pralki muszę dokładnie stykać się z podłogą. Możesz dostosować nóżki lodówki, żeby odpowiednio wypoziomować urządzenie.


Pralki Samsung posiadają jeden z dwóch typów nóżek poziomujących: 

Uwaga: Jeżeli produkt zostanie zainstalowany na stabilnym, wypoziomowanym podłożu, zalecane jest żeby skręcić tylne nóżki do maksymalnego poziomu, a następnie dopasować nóżki przednie do uzyskania idealnego poziomu. 

Typ 1 Nóżek poziomujących:

1 Wypoziomuj pralkę przekręcając nóżkę poziomującą, tak jak pokazano niżej.
Wypoziomuj poziom pralki obracając nóżkę poziomującą w pralce Samsung
2 Jeżeli pralka zostanie wypoziomowana, dokręć nakładkę zabezpieczającą przy użyciu śrubokręta.
Dokręć nakładkę zabezpieczającą przy użyciu śrubokręta w pralce Samsung

Typ 2 nóżek poziomujących:

1 Odkręć nakrętkę zabezpieczającą, przekręcając ją w lewo przy użyciu klucza.
Odkręć nakrętkę zabezpieczającą przy użyciu klucza dołączonego do pralki Samsung
2 Wypoziomuj swoją pralkę przekręcając dłonią nóżkę poziomującą.
Obróć dłonią nóżkę poziomującą na pralce Samsung
3 Dokręć nakładkę zabezpieczającą przekręcając ją w prawo przy użyciu klucza.
Użyj klucza, żeby dokręcić nakładkę zabezpieczającą w pralce Samsung
Instalacja węża wodnego

Podczas instalacji pralki użyj nowego zestawu węży wodnych, zamiast ponownego ze starych elementów.

1 Przy zamkniętym zaworze dopływu wody, podłącz węża wodnego z dopływem zimnej wody.
Podłączanie węża wodnego do dopływu zimnej wody
2 Podłącz drugi koniec węża do zaworu wlotowego z tyłu pralki.
Podłącz węża wodnego do zaworu wlotowego pralki
3 Otwórz dopływ wody, żeby sprawdzić czy nie występują przecieki.
Otwórz dopływ wody
Instalowanie węża spustowego
1 Podczas podłączania węża spustowego do trzpienia, usuń zaślepkę zabezpieczającą.
Usuń zaślepkę zabezpieczającą
2 Jeżeli montujesz wąż odpływowy w rurze stojącej, użyj zacisku węża, w celu prawidłowego ustawienia węża oraz zapobieganiu przepływom wstecznym.
Użyj zacisku węża, żeby prawidłowo ustawić rurę
3 Upewnij się, że rura spustowa umieszczona została przynajmniej na wysokości 60 cm od podłogi (Rura odprowadzająca powinna mieć wysokość od 60 do 90 cm, jednak zalecana wysokość to 65 cm).
Upewnij się, że rura spustowa umieszczona została na wysokości przynajmniej 60 cm od ziemi
4 Upewnij się, że stojąca rura całkowicie zakrywa wąż odpływowy.
Upewnij się, że stojąca rura całkowicie zakrywa wąż odprowadzający
5 Upewnij się także, że wąż odpływowy został umieszczony w rurze na maksymalną głębokość 150 mm.
Podłącz do zasilania

Umieść kabel zasilający w gnieździe.

Uwaga: Nie używaj przedłużacza. 

Podłącz pralkę samodzielnie, upewniając się że jest dostępna ochrona izolacyjna. Nie podłączaj pralki do innych produktów/ aparatów ani do przedłużaczy. 

Użyj oddzielnego gniazdka, żeby odizolować pralkę
Pozycjonowanie i Kalibracja
1 Przenieś swoją pralkę w miejsce, które zostało dla niej wybrane, upewniając się że podczas wykonywania tej czynności bęben oraz szuflady na detergenty są puste.

Uwaga: Pralki potrzebują minimalnej, wolnej przestrzenie dookoła nich. Informacje na temat rozmiarów szczelin można znaleźć w instrukcji obsługi pralki. Zwykle minimalna wolna przestrzeń na wnękę dla pralki to 25 mm na górze oraz po bokach, a także 50 mm z tyłu urządzenia. Wymagana przestrzeń z przodu pralki to 550 mm. 

2 Upewnij się, że bęben jest pusty.
3

Naciśnij przycisk Zasilania na pralce, żeby ją uruchomić.

Niektóre pralki kalibrują się automatycznie, po uruchomieniu jej. Inne potrzebują wykonania ręcznej kalibracji.

Zapamiętaj: Następujące modele wymagają ręcznej kalibracji pralki: WF80F5, WF70F5, WF60F4, WF71F5, WF61F4, WF72F5, WF62F4, WF7AF5, WF6AF4

W celu uruchomienia ręcznej kalibracji:

1

Naciśnij jednocześnie przyciski Temp oraz Opóźnione zakończenie, oraz przytrzymaj je przez 3 sekundy, do momentu wyświetlenia komunikatu „CB”.

Naciśnij przyciski Temp oraz Opóźnione zakończenie i przytrzymaj je przez trzy sekundy
2

Naciśnij przycisk Start/ Pauza, żeby uruchomić cykl Kalibracji.

Naciśnij przycisk start, żeby rozpocząć kalibrację pralki
3 Bęben będzie kręcił się w lewo i prawo przez około 3 minuty.
4 Kiedy cykl zostanie zakończony, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „0”, a pralka wyłączy się automatycznie.
5 Pralka jest gotowa do użycia.

Jeżeli pralka nadal będzie wibrować, sprawdź czy nóżki pralki są zablokowane w odpowiedniej pozycji, wyrównaj je i przeprowadź kalibrację ponownie.


Kroki te powinny być powtórzone za każdym razem, kiedy pralka przemieści się samoczynnie lub zacznie nadmiernie wibrować. 

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię