Jak zaktualizować oprogramowanie lodówki Family Hub?

Zawsze aktualizuj oprogramowanie swojej lodówki Family Hub do najnowszej wersji, aby mieć dostęp do wspaniałych nowych funkcji, na przykład: gest przesunięcia w dół, by móc zobaczyć wnętrze lodówki; oraz możliwość pobierania najnowszych spośród dostępnych aplikacji, na przykład: Family Board, Spotify i Amazon Music.


Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania upewnij się, że lodówka Family Hub ma połączenie z siecią Wi-Fi. Następnie wykonaj działania opisane poniżej.

1 Przejdź do „Ustawienia”.
Stuknij „Ustawienia” lodówki Family Hub
2 Stuknij „Informacje o Family Hub”.

Tutaj możesz sprawdzić wersję oprogramowania, pod którą Twoja lodówka Family Hub obecnie pracuje.

Stuknij „Informacje o Family Hub” w menu „Ustawienia” lodówki Family Hub
3 Stuknij „Aktualizuj” obok opcji „Aktualizacja oprogramowania”.
Stuknij „Aktualizuj” w menu „Ustawienia” lodówki Family Hub
4 Przeczytaj komunikat, a następnie stuknij „OK”, aby kontynuować.

Dziękujemy za twoją opinię