W jaki sposób korzystać z termosondy dołączonej do piekarnika NV73J9770RS?

Termosonda mierzy temperaturę wewnątrz mięsa w trakcie pieczenia. Piekarnik zakończy pieczenie w momencie, gdy termosonda wyczuje temperaturę docelową. 
Aby skorzystać z termosondy należy: 

Umieścić końcówkę termosondy w środkowej części przygotowywanego kawałka mięsa. Należy zadbać, by gumowy uchwyt nie został wsunięty do środka.
Podłączyć wtyczkę sondy do gniazdka w lewej ściance urządzenia, Po prawidłowym podłączeniu sondy pojawi się komunikat „Termosonda włożona” a ikona zegara zostanie zastąpiona specjalną ikoną sondy.

Następnie możemy określić temperaturę pieczenia lub wybrać opcje według preferencji. 
Dotykając ikony sondy możemy określić docelową temperaturę mięsa. 
Ostatnim krokiem jest naciśnięcie pola Start. 
Piekarnik zakończy pieczenie I odtworzy melodię, gdy mięso uzyska ustawioną temperaturę wewnętrzną. 
Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy używać termosondy z rożnem.

Po zakończeniu pieczenia termosonda będzie bardzo gorąca. Aby uniknąć oparzeń, należy wyciągnąć jedzenie przy użyciu rękawic ochronnych. 
Nie wszystkie tryby obsługują termosondę. W razie użycia sondy w niezgodnym trybie pojawi się komunikat „Wyjmij termosondę”. W takiej sytuacji należy natychmiast wyjąć termosondę.

 

 

Dziękujemy za twoją opinię