Wypróbuj funkcje i sekcje czyszczenia pralki ładowanej od przodu

Regularna konserwacja gwarantuje bezproblemowe działanie. Ponadto zapewnia pranie wolne od bakterii i przykrych zapachów. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, które pomogą w zachowaniu czystości I zdrowia.

Funkcja czyszczenia bębna pralki ładowanej od przodu

Pralki ładowane od przodu Samsung mają skuteczne funkcje czyszczenia bębna ECO DRUM CLEAN i ECO DRUM CLEAN+, które wspomagają usuwanie kurzu i bakterii z wnętrza bębna. Co pewną liczbę cykli prania pralka będzie przypominać Ci za pomocą migającej lampki o konieczności wyczyszczenia bębna.

używanie funkcji eco drum clean

Uwaga:

 • Panel sterowania w Twoim modelu lodówki może wyglądać inaczej.
 • Na ilustracji jest przedstawiony przykład w języku angielskim, ale dostępna jest też wersja w Twoim języku.

Funkcja ECO DRUM CLEAN pomaga w automatycznym czyszczeniu pralki, usuwając pleśń, która może narastać w bębnie. Zaleca się regularne używanie tego programu, aby oczyścić bęben z bakterii. W jego trakcie woda jest podgrzewana do temperatury między 60°C a 70°C oraz dodatkowo zostaje wyczyszczona gumowa uszczelka drzwiczek.

Program ECO DRUM CLEAN praktycznie nie wymaga użycia żadnego środka czyszczącego.

Jak korzystać z funkcji ECO DRUM CLEAN

Krok 1. Naciśnij przycisk Power.
Krok 2. Na wyświetlaczu wybierz program ECO DRUM CLEAN.
Krok 3. Zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk Start/Pause.

Uwaga: W programach ECO DRUM CLEAN i ECO DRUM CLEAN+ NIE MOŻNA UŻYWAĆ zwykłego detergentu do prania.

Funkcja ECO DRUM CLEAN+, podobnie jak program ECO DRUM CLEAN, także utrzymuje pralkę w czystości, zwiększając jej wydajność, zmniejszając liczbę usterek wymagających naprawy oraz wydłużając okres eksploatacji urządzenia. Przy jej użyciu także można wyczyścić bęben bez zastosowania środka czyszczącego.

Funkcja ECO DRUM CLEAN+ co 40 cykli prania przypomina za pomocą migającej lampki o konieczności wyczyszczenia bębna. (Zaleca się regularne korzystanie z funkcji ECO DRUM CLEAN+. W przypadku wystąpienia alarmu należy także wyczyścić filtr odpadków.)

Jak korzystać z funkcji ECO DRUM CLEAN+
Krok 1. Naciśnij przycisk Power, aby włączyć pralkę.
Krok 2. Wybierz program ECO DRUM CLEAN+.
Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Pause (przytrzymaj, aby uruchomić).

korzystanie z funkcji eco durm clean plus

Uwaga:

 • Panel sterowania w Twoim modelu lodówki może wyglądać inaczej.
 • Na ilustracji jest przedstawiony przykład w języku angielskim, ale dostępna jest też wersja w Twoim języku.

Ostrzeżenia

 • Program ECO DRUM CLEAN nie wymaga użycia żadnego środka czyszczącego. (W programach ECO DRUM CLEAN i ECO DRUM CLEAN+ NIE MOŻNA UŻYWAĆ zwykłego środka czyszczącego.)
 • Pozostałości środków chemicznych w bębnie mogą zniszczyć pranie lub bęben pralki.
 • Ponadto nigdy nie należy włączać programu ECO DRUM CLEAN+, gdy w pralce znajduje się pranie. Może to spowodować zniszczenie prania lub uszkodzenie pralki.

Informacje o przypomnieniu funkcji ECO DRUM CLEAN+

 • W zależności od modelu funkcja ECO DRUM CLEAN+ przypomina o sobie za pomocą ikony lub lampki LED.
 • Jeśli jest to ikona, zaświeca się ona na panelu sterowania.
 • Jeśli jest to lampka LED, zaświeca się ona obok funkcji ECO DRUM CLEAN+ lub w obszarze opcji panelu sterowania.
 • Funkcja ECO DRUM CLEAN+ co 40 cykli prania przypomina za pomocą migającej lampki o konieczności wyczyszczenia bębna. Zaleca się regularne korzystanie z funkcji ECO DRUM CLEAN+.
 • Gdy lampka przypominająca zacznie migać, można ją ignorować jeszcze przez sześć kolejnych cykli prania. Od siódmego cyklu przypomnienie zniknie i pojawi się ponownie po kolejnych 40 praniach.
 • Nawet po zakończeniu ostatniego procesu może pozostać informacja „0”. 
 • Aby sprawdzić liczbę cykli zarejestrowaną przez funkcję ECO DRUM CLEAN+, należy nacisnąć przycisk Power. Nie spowoduje to zatrzymania ani wyłączenia pralki, a jedynie wyświetlenie liczby cykli.
 • Nawet jeśli 0 nie zniknie, pralka działa normalnie.
 • Ze względów higienicznych zaleca się regularne włączanie tego programu.

Informacje o częściach pralki, które wymagają czyszczenia

informacje ogólne o pralce ładowanej od przodu

Uwaga: Twoja pralka może się różnić od pokazywanego modelu.

Należy sprawdzać gumowe uszczelnienie wokół otworu do ładowania pralki. W jego załamaniach może gromadzić się woda, co sprzyja wzrostowi pleśni. Po oczyszczeniu uszczelnienia za pomocą miękkiej szczotki i ręcznika kuchennego należy pozostawić otwarte drzwiczki pralki, aby dokładnie wyschła.

 • Otwórz drzwiczki pralki i wyjmij z niej wszystkie ubrania lub inne artykuły.
 • Sprawdź, czy na szarej uszczelce między drzwiczkami i koszem nie ma żadnych plam.
 • Odciągnij uszczelkę, aby sprawdzić, czy pod spodem nie znajdują się żadne obce przedmioty.
 • Wytrzyj uszczelkę miękką szczotką, ręcznikiem kuchennym lub wilgotną szmatką.
 • Jako detergentu do czyszczenia można użyć wybielacza na bazie chloru zmieszanego z ciepłą wodą z kranu.
 • Wytrzyj obszar uszczelnienia za pomocą szmatki zwilżonej roztworem.
 • Po zakończeniu czyszczenia dokładnie wytrzyj obszar suchą szmatką i pozostaw do wyschnięcia.
czyszczenie uszczelki drzwiczek pralki

Uwaga:

 • W trakcie dłuższego czyszczenia należy założyć rękawiczki ochronne oraz postępować zgodnie z instrukcjami producenta wybielacza.
 • Użycie wybielacza na bazie chloru lub innego środka czyszczącego może spowodować wypaczenie uszczelki drzwiczek.

Krok 1. Naciśnij dźwignię zwalniającą i, trzymając ją, wysuń szufladę z pralki.

trzymanie dźwigni wewnątrz szuflady i otwieranie

Krok 2. Wyczyść elementy szuflady za pomocą miękkiej szczotki pod bieżącą wodą.

wyczyść elementy szuflady

Krok 3. Wyczyść wnękę szuflady za pomocą miękkiej szczotki.

wyczyść wnękę szuflady

Krok 4. Włóż zbiornik na detergent w płynie z powrotem do szuflady. Wsuń szufladę na miejsce, aby ją zamknąć.

włóż zbiornik na detergent w płynie z powrotem do szuflady

Uwaga:

 • Szuflada na detergent w Twoim modelu pralki może wyglądać inaczej.
 • Aby usunąć pozostałości detergentu, włącz program RINSE+SPIN z pustym bębnem.

Aby uniknąć problemów z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody, raz lub dwa razy do roku należy czyścić filtr sitkowy węża do wody. Urządzenie zawiera dwa typy filtrów. Jeden znajduje się wewnątrz węża do wody, a drugi, filtr odpadków, jest zlokalizowany na dole pralki. 

Krok 1. Odkręć śrubę mocującą wąż i wyjmij filtr sitkowy.

odkręć śrubę mocującą wąż i wyjmij filtr sitkowy

Krok 2. Za pomocą szczypców delikatnie wyjmij filtr z końcówki węża.

delikatnie wyjmij filtr sitkowy z węża

Krok 3. Przepłucz filtr wodą. Dodatkowo wyczyść także gwintowaną złączkę wewnątrz i na zewnątrz.

wypłucz filtr wodą

Krok 4. Włóż filtr z powrotem na miejsce.

włóż filtr z powrotem na miejsce

Krok 5. Przykręć wąż z powrotem do pralki.

przykręć wąż z powrotem

Aby zapobiec zatkaniu filtra zanieczyszczeń, zaleca się czyszczenie 5 lub 6 razy w roku.

Krok 1. Otwórz osłonę filtra zanieczyszczeń.

otwórz osłonę filtra zanieczyszczeń

Krok 2. Usuń biały korek odpływu z awaryjnego węża odpływowego i spuść wodę do odpowiedniego pojemnika.

wyjmij korek i spuść wodę

Krok 3. Gdy woda przestanie płynąć z węża odpływu zapasowego, wyjmij filtr zanieczyszczeń, obracając go w lewo i pociągając do siebie.

gdy woda przestanie płynąć, wyjmij filtr zanieczyszczeń, obracając go w lewo

Krok 4. Wyczyść filtr zanieczyszczeń za pomocą miękkiej szczotki.

wyczyść filtr odpadków za pomocą miękkiej szczotki

Krok 5. Obejrzyj i wyczyść filtr, a następnie zainstaluj go z powrotem, wkładając na miejsce i przekręcając w prawo. Następnie z powrotem włóż korek zapasowego węża odpływowego.

z powrotem zainstaluj filtr, wkładając go na miejsce i obracając w prawo

Krok 6. Załóż osłonę z powrotem, wkładając ją w otwory na dole panelu dostępu i popychając lub składając ją do góry.

Zainstaluj osłonę z powrotem

Uwaga:

 • Aby otworzyć osłonę filtra zanieczyszczeń, można włożyć monetę lub klucz w otwór nad panelem dostępu i delikatnie ją podważyć.
 • Przed otwarciem pod osłonę podłóż ręcznik lub postaw miskę, aby zapobiec rozlaniu się wody na podłogę.

Dziękujemy za twoją opinię