Jak tworzyć portrety za pomocą funkcji Live Focus ?

Funkcja „Live focus” umożliwia zrobienie oddzielnych zdjęć tła oraz obiektu, tak aby temat główny zdjęcia był wyraźny, a tło rozmyte. Co więcej poziom ostrości można modyfikować w „Galerii”.

Jak zrobić zdjęcie używając funkcji Live Focus?

Pamiętaj: Dla lepszego efektu, obiekt powinien znajdować się w odległości od 1 do 1,5m od aparatu.

1 Uruchom „Aparat” i włącz funkcję „Live Focus”.
2 Używając suwaka dostosuj poziom rozmycia.
Używając suwaka dostosuj poziom rozmycia

Jak edytować zdjęcia wykonane z funkcją Live Focus?

Możliwa jest także edycja poziomu rozmycia tła zdjęć robionych za pomocą funkcji „Live focus”.

1 Wybierz z galerii zdjęcie zrobione za pomocą funkcji „Live Focus”, a następnie naciśnij „Dostosuj poziom rozmycia”.
a następnie naciśnij Dostosuj poziom rozmycia
2 Jeśli chcesz zmienić poziom rozmycia tła, przeciągnij pasek jego regulacji w lewo lub w prawo i zaznacz ikonę potwierdzenia aby zapisać zdjęcie.
potwierdź ikonę potwierdzenia aby zapisać zdjęcie

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię