Jak zminimalizować zużycie baterii w telefonie

W zależności od kraju oraz operatora, dostępność danych dotyczących nowego oprogramowania może się różnić.

Średni tryb oszczędzania energii

Ten tryb pozwoli Ci na zwiększenie żywotności baterii, nakładając pewne ograniczenia niektórych funkcji.

1 Przesuń w dół panel powiadomień.
2 Dotknij “Tryb zasilania”.
Uruchom panel powiadomień i wybierz tryb zasilania, aby uzyskać więcej opcji oszczędzania baterii.
3 Wybierz “Zastosuj”, żeby:

  • Zredukować rozdzielczość ekranu oraz poziom jasności
  • Zapobiegać używaniu sieci Wi- Fi i danych komórkowych przez aplikacje w tle
  • Wyłączyć Always On Display
  • Ograniczyć prędkość procesora
Aby zastosować ustawienia oszczędzania baterii, należy wybrać „zastosuj” na ekranie telefonu.

Możesz także dostosować tryb oszczędzania energii: 

1 Dotknij, żeby odznaczyć tryby których chcesz używać jak zwykle oraz dotknij strzałki po prawej stronie trybu, żeby wybrać odpowiednią opcję.
Możesz dostosować ustawienia oszczędzania baterii do swoich preferencji, ustawiając dostępne opcje.
2 Dotknij “Zastosuj”, żeby zapisać zmiany.
Maksymalny tryb oszczędzania energii

Ten tryb pozwoli Ci na zachowanie maksymalnej ilości baterii, stosując pewne ograniczenia niektórych funkcji.

1 Przesuń w dół, żeby otworzyć panel powiadomień.
2 Dotknij i przytrzymaj “Tryb zasilania”.
Dotknij I przytrzymaj tryb zasilania
3 Wybierz “Maks. Oszczędz. Energii”.
W ustawieniach trybu zasilania znajdziesz różne poziomy oszczędzania baterii w Twoim telefonie. Możesz wybrać również adaptacyjne oszczędzanie energii.
4 Wybierz “Zastosuj”.
Wydłuż czas pracy baterii w Twoim telefonie, akceptując wskazane rozwiązania oszczędzania baterii.

Możesz także przejść do tego ekranu, wykonując poniższe kroki: 

1 Otwórz “Ustawienia”, a następnie wybierz “Pielęgnacja urządzenia”.
2 Dotknij “Bateria”, a następnie “Tryb zasilania”.
W ustawieniach baterii kliknij tryb zasilania, aby uzyskać dostęp do większej liczby ustawień oszczędzania baterii.
3 Wybierz “Maks. Oszczędz. Energii”.
Skorzystaj z maksymalnego poziomu oszczędzania baterii, aby wydłużyć czas działania swojego telefonu.
4 W tym trybie będzie:

  • Zredukowana rozdzielczość i jasność ekranu
  • Wyłączone zostaną niektóre funkcje (AOD) oraz aplikacje
  • Ograniczona prędkość procesora
  • Ograniczenie danych w tle
  • Akceptacja nocnego trybu 

Zapamiętaj: Maksymalny tryb oszczędzania energii zmienia wyświetlanie telefonu, w celu zredukowania zużycia baterii. 

Optymalny tryb oszczędzania energii

Zapamiętaj: Ta funkcja jest dostępna na wszystkich modelach S10. 

Ustaw tryb oszczędzania energii automatycznie na podstawie wzorów Twojego użycia, żeby oszczędzać energię, w momencie kiedy nie jest ona potrzebna. Ten tryb nie zmieni rozdzielczości Twojego ekranu. 

1 Przesuń w dół i otwórz panel powiadomień.
2 Dotknij i przytrzymaj “Tryb zasilania”.
Uruchom panel powiadomień i wybierz tryb zasilania, aby uzyskać więcej opcji oszczędzania baterii.
3 Przesuń przełącznik “Adaptacyjne oszczędzania energii”, żeby aktywować.
Skorzystaj z opcji adaptacyjnego oszczędzania energii, aby dostosować poziom oszczędzania do aktualnego poziomu energii w telefonie.

Zapamiętaj: Ten tryb nie zmniejszy rozdzielczości Twojego ekranu. 

Dziękujemy za twoją opinię