Gdy z telewizora nie wydobywa się żaden dźwięk, bądź jest on przerywany - Telewizory Samsung

Transkrypcja

Jeśli z twojego telewizora nie wydobywa się żaden dźwięk, naciśnij przycisk „VOL +”, by zwiększyć głośność. W przypadku gdy jest on podłączony do urządzenia zewnętrznego, sprawdź poziom głośności także na tym urządzeniu. Skontroluj głośność na ekranie telewizora. Jeśli liczba określająca jej poziom nie zostanie wyświetlona, wybierz Ustawienia > Dźwięk > Wyjście dźwięku. Następnie, naciśnij Telewizyjne. Aby sprawdzić wyjście dźwięku, otwórz Ustawienia> Pomoc techniczna> Diagnostyka> Rozpocznij test dźwięku. Jeżeli problem nie został rozwiązany, konieczne może okazać się wykonanie aktualizacji oprogramowania lub resetu fabrycznego. Jeśli dźwięk zostanie przywrócony, jednak będzie on niewyraźny, przeprowadź test diagnostyczny. Na pilocie, naciśnij przycisk „MENU” lub „Smart Hub”. Otwórz Ustawienia> Pomoc techniczna> Diagnostyka> Rozpocznij test dźwięku, by móc skontrolować dźwięk. Jeśli test wykaże błędy, wybierz  Ustawienia > Dźwięk > Ustawienia eksperckie > Zresetuj dźwięk. Jeżeli test nie wykaże błędów, wybierz Ustawienia> Pomoc techniczna> Diagnostyka > Informacja o sygnale, aby sprawdzić jakość sygnału. Jego siła powinna wynosić więcej niż 20 dB (nie mniej niż cztery słupki na wskaźniku) dla uzyskania stabilnego odbioru sygnału. W przypadku, gdy problem nie został rozwiązany, konieczne może okazać się wykonanie aktualizacji oprogramowania lub resetu fabrycznego.


 Sprawdzić, czy telewizor jest zgodny ze standardem DVB-T2/HEVC.

 

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię