Koje metode zaključavanja možete da koristite na svom uređaju Samsung Galaxy?

Kako biste zaštitili svoje informacije i lične podatke, imate mogućnost da postavite različite metode zaključavanja na svom pametnom (smart) telefonu Samsung Galaxy. Ovaj članak vam pruža pregled različitih metoda zaključavanja i otključavanja ekrana vašeg pametnog telefona. 

Dužica oka, lice, inteligentno skeniranje, otisak prsta, šablon, lozinka, PIN

Napomena: Dostupne metode zaključavanja zavise od vašeg modela i operativnog sistema. Starijim modelima nisu dostupne sve metode. 
 

U zavisnosti od konfiguracije vašeg pametnog telefona, možete takođe biti ograničeni na samo nekoliko metoda zaključavanja (npr., samo PIN i lozinka). Ovo se može desiti kada su određene funkcije (npr., VPN, enkripcija uređaja, server za razmenu, aplikacije) aktivirane na vašem pametnom telefonu Galaxy.

Podešavanje metode zaključavanja

U zavisnosti od vašeg modela i operativnog sistema, podešavanja mogu biti smeštena na donekle različitim mestima.
 

Za novije uređaje, koji koriste „Android Nougat“ ili „Oreo“, podešavanje zaključavanja ekrana možete pronaći na sledeći način:

1

Otvorite podešavanja (Settings).

2

Idite do opcije Zaključavanje ekrana i sigurnost (Lock screen and security) ili Zaključavanje ekrana (Lock screen).

3

Dodirnite Tip zaključavanja ekrana (Lock screen type).

Napomena: Na starijim uređajima, koji koriste Anroid 4.4 i starije verzije, podešavanje zaključavanja ekrana nalazi se u sledećem nizu: Podešavanja > Zaključavanje ekrana > Ekran zaključan (Settings > Lock screen > Screen lock).

Biometrijske metode

Biometrijske metode za zaključavanje koriste jedinstvene fizičke karakteristike, kao što su dužica oka ili otisak prsta, kako bi obezbedile visok stepen sigurnosti na vašem pametnom telefonu Galaxy.
 

Da bi se mogla koristiti biometrijska metoda otključavanja, prvo se mora postaviti šablon, lozinka ili PIN. Ta alternativna metoda neophodna je u pojedinim situacijama, npr., kada se uređaj mora restartovati pre promene tipa zaključavanja ekrana.
 

Biometrijske podatke možete registrovati prateći sledeći niz postupaka: Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost (Settings > Lock screen and security) ili Zaključavanje ekrana > Tipovi zaključavanja ekrana > Biometrija (Lock screen > Screen lock type > Biometrics). Ili, alternativno: Podešavanja > Biometrija i bezbednost (Settings > Biometrics and security).  

Skeniranje dužice oka

Oblik i šare dužice vašeg oka jedinstveni su. Kada koristite posebne karakteristike svoga oka kako biste zaključali svoj uređaj, tada obezbeđujete visok stepen sigurnosti za svoj pametni telefon Galaxy.
 

Podaci vaše dužice oka mogu se, takođe, iskoristiti u druge jedinstvene namene, kao što su Samsung Pass (potvrda Samsungovog računa ili prijava na veb-stranicu) i Bezbednosni folder (Secure Folder).
 

Senzori za skeniranje dužice oka smešteni su na gornjem delu prednje strane vašeg pametnog telefona. Postavite lice na označeno mesto i pratite instrukcije za otključavanje vašeg pametnog telefona podacima dužice vašeg oka.
 

Saznajte kako da postavite skener dužice oka i kako da uklonite registrovanu dužicu oka.

Napomena: Kada koristite skener dužice oka, uređaj držite 20–35 centimetara od svog lica. Ukoliko imate zaštitu ekrana na svom uređaju, nosite naočare ili ste nedavno imalii operaciju oka, postoji mogućnost da skener dužice neće efikasno raditi.

Sljedeći pametni telefoni Galaxy imaju ovu opciju:

S8/S8+, Note8, S9/S9+, Note9

Prepoznavanje lica

Prepoznavanje lica identifikuje karakteristike vašeg lica i upoređuje ih s registrovanim podacima za otključavanje vašeg pametnog telefona.
 

Pametni telefon skenira lice koristeći prednju kameru. Držite svoje lice na označenom mestu. Ukoliko lice nije prepoznato tokom otključavanja, automatski će biti zatražen vaš PIN, lozinka ili šablon za zaključavanje.
 

Sljedeći pametni telefoni Galaxy imaju ovu opciju:

A8 (2018), A6/A6+, J4/J4+, J6/J6+, S8/S8+, Note8, S9/S9+, Note9, A7 (2018), A9

Inteligentno skeniranje

Inteligentno skeniranje koristi i vaše lice i dužicu oka za otključavanje vašeg pametnog telefona, povećavajući na taj način bezbednost i lakoću upotrebe. S ovom karakteristikom lako možete otključati ekran čak i u veoma mračnom ili veoma svetlom okruženju.
 

Sljedeći pametni telefoni Galaxy imaju ovu opciju:

S9/S9+, Note9

Skener otiska prsta

Kao i dužicu vašeg oka, tako i podatke s otiska prsta možete koristite da biste potvrdili svoj identitet na Samsung Pass-u ili u Bezbednosnom folderu.
 

U zavisnosti od modela, senzor za otisak prsta postavljen je na poleđini telefona, ispod ili pored kamere, ili na desnoj strani telefona. Na starijim modelima senzor je ugrađen u dugme „Home“.
 

Možete registrovati otiske najviše četiri prsta.


Sljedeći pametni telefoni Galaxy imaju ovu opciju:

Dugme „Home“: S6/S6+ (Edge), S7/S7+ (Edge), A5 (2017)

Na poleđini: A8 (2018), A6/A6+, S8/S8+, Note8, S9/S9+, Note9, A9

Na desnoj strani: J6/J6+, A7 (2018)

Konvencionalne metode zaključavanja

Bez zaštite

Deaktivira trenutno zaključan ekran i registrovano zaključavanje ekrana. 

Napomena: Ova opcija ne obezbeđuje sigurnost vašem telefonu. Zbog toga, naš savet je da izaberete metode zaključavanja koje pružaju bolju zaštitu vaših ličnih podataka.

Napomena: Ukoliko promenite metodu zaključavanja ekrana na „Prevlačenje“ („Swipe“)“ ili „Bez zaštite“ („None“), vaši biometrijski podaci biće izbrisani. Ukoliko želite da iskoristite svoje biometriske podatke za aplikacije ili za „Samsung Pass“, moraćete ih ponovo registrovati.

Prevlačenje

Otključajte uređaj prevlačenjem preko zaključanog ekrana.

Napomena: Ova opcija ne obezbeđuje sigurnost vašem telefonu. Zbog toga, naš savet je da izaberete metode zaključavanja koje pružaju bolju zaštitu vaših ličnih podataka.

Napomena: Ukoliko promenite metodu zaključavanja ekrana na „Prevlačenje“ („Swipe“)“ ili „Bez zaštite“ („None“), vaši biometrijski podaci biće izbrisani. Ukoliko želite da iskoristite svoje biometriske podatke za aplikacije ili za „Samsung Pass“, moraćete ih ponovo registrovati.

Šablon

Ova metoda zaključavanja omogućava vam da kreirate šablon koji se prevlači preko ekrana vašeg uređaja. 
 

Dato vam je polje koje ima 3x3 tačke, koje međusobno povezujete po vašoj želji (imajte na umu da svaku tačku možete dodirnuti samo jedanput).

Napomena: Budite pažljivi kod unošenja šablona na javnom mestu jer se lako može videti i kopirati.

Lozinka

Koristite bilo koju kombinaciju slova, brojeva i specijalnih znakova i stvara lozinku od najmanje četiri, a najviše 16 karaktera. 
 

Za maksimalnu sigurnost kreirajte složenu lozinku i odaberite kombinaciju slova i brojeva. 

Napomena: Pazite na upotrebu velikih i malih slova kada koristite lozinku kao način zaključavanja ekrana. Naš savet je da podatke zabeležite na različitim mestima (lozinka, šablon, PIN).

PIN

Unesite bilo koju kombinaciju brojeva. PIN vašeg telefona mora sadržati najmanje četiri cifre. 

Napomena: Budite pažljivi kod unošenja PIN-a na javnom mestu jer se lako može videti i kopirati.

Napomena: Ukoliko ne možete da otključate svoj telefon upotrebom osnovnog tipa zaključavanja ekrana, koristite alternativne metode koje ste naznačili u podešavanjima. 
 

Ukoliko ne možete da otključate svoj telefon pomoću ove metode, možete deaktivirati otključavanje ekrana na svom Samsungovom nalogu i onda mu ponovo pristupiti. 

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama