Šta je Snimanje dužice oka i kako da je koristim na mom Galaxy S9/S9+?

Funkcija prepoznavanja dužice oka koristi jedinstvene karakteristike vaših dužica, kao što su njihov oblik i šara, kako bi se ojačala bezbednost uređaja. Podaci o tvojim dužicama mogu da se koriste u razne svrhe potvrde identiteta.

Registrovanje moje dužice za Prepoznavanje dužice oka

Uređaj može da sačuva podatke o dužici oca za samo jednu osobe. Ne možete da registrujete više pari dužica oka.

1 Otvorite „Podešavanja“.
2 Dodirnite „Zaključavanje ekrana i bezbednost“.
Dodirnite „Zaključavanje ekrana i bezbednost“
3 Dodirnite „Skener dužice oka“ i podesite šaru, PIN ili lozinku.
Dodirnite „Skener dužice oka“ i podesite šaru, PIN ili lozinku
4 Pročitajte odricanje od odgovornosti, a zatim kliknite na „U redu“.
5 Pročitajte uputstva na ekranu i dodirnite „Nastavak“.
Pročitajte uputstva na ekranu i dodirnite „Nastavak“
6 Držite uređaj 25~35cm od lica tako da ekran bude uperen prema vama i pogledajte u ekran. Držite oči potpuno otvorene i pogledajte u vrh ekrana. Postavite oči unutar krugova na ekranu i širom ih otvorite. Kamera za prepoznavanje dužice oka će skenirati vaše dužice.
Držite uređaj 25~35cm od lica tako da ekran bude uperen prema vama i pogledajte u ekran
Kamera za prepoznavanje dužice oka će skenirati vaše dužice
7 Kada se pojavi ekran za otključavanje dužicom oka, dodirnite „Uključi“ da biste koristi svoje dužice za otključavanje ekrana.
Kada se pojavi ekran za otključavanje dužicom oka, dodirnite „Uključi“ da biste koristi svoje dužice za otključavanje ekrana

Kada prevučete u bilo kom smeru na zaključanom ekranu, pojaviće se ekran za prepoznavanje dužice oka.

Ako vaše dužice nisu prepoznate, otključajte uređaj korišćenjem obrasca, PIN koda ili lozinke, a zatim ponovo registrujte svoje dužice oka.

Ako promenite metod zaključavanja ekrana na Prevlačenje ili Nijedno, što nije bezbedno, svi vaši biometrijski podaci će biti obrisani. Da biste koristili Samsung Pass ili Pay, ponovo registrujte svoje biometrijske podatke.

Brisanje registrovanih dužica oka

1 Na ekranu Podešavanja, dodirnite „Zaključavanje ekrana i bezbednost“.
2 Dodirnite „Skener dužice oka“.
3 Otključajte ekran koristeći unapred podešeni metod zaključavanja ekrana.
4 Dodirnite opciju „Ukloni podatke o dužici oka“.
5 Dodirnite „Ukloni“. Kada registrovani podaci o dužici oka budu obrisani, i sve povezane funkcije će biti deaktivirane.

Da li postoje okolnosti kada Skeniranje dužice oka možda neće pravilno raditi?

Skeniranje dužice oka može u pojedinim okolnostima imati problema prilikom prepoznavanja dužice:

Kada nosite jake naočare za dioptriju, naočare za sunce, kontaktna sočiva u boji ili kružna kontaktna sočiva.
Ako ste se podvrgli hirurškoj intervenciji laserski potpomognute korekcije vida, kao što su LASIK ili LASEK.
Ako je oblast senzora svetla pokriven dodacima za ekran, kao što su zaštita ekrana ili nalepnice.
Ako su prljavština ili otpaci prisutni na kameri za dužicu oka, LED senzoru.
Ako se nalazite u sredinama sa jakom sunčevom svetlošću ili sa malo svetlosti, u vlažnim ili mokrim okruženjima.

Imajte na umu: Ako su oči izložene prepoznavanju dužice oka unutar razdaljine od 2cm duže od 10 sekundi, to može biti štetno za vaše oči. Galaxy S9 će automatski zaustaviti prepoznavanje dužice oka kako bi zaštitio vaše oči, ukoliko detektuje nepravilnu upotrebu ove funkcije. 

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama