Šta treba preduzeti kada Galaxy uređaj ne može da upućuje ili prima pozive

Ako ne možete da obavite poziv sa Galaxy uređaja, uzrok može biti neispravna SIM kartica, problem sa nalogom ili operaterom ili podešavanje telefona. Proverite smernice u nastavku da biste pronašli rešenje.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja pratite sledeće korake:

1. korak Idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija.

3. korak Pratite uputstva na ekranu.

Proverite domet mreže na telefonu i status usluge

Možete da imate probleme sa pozivanjem ako se nalazite u oblasti sa lošim prijemom signala na telefonu ili ako postoji problem sa nalogom ili operaterom.

  • Ako imate loš prijem signala na telefonu, u gornjem desnom uglu ekrana će biti samo par ili uopšte neće biti crtica za oznaku mreže. Ako je to slučaj, pređite na mesto sa jačim signalom.
nema crtica za oznaku mreže

Kada je signal slab, postoji samo par crtica mreže, ako ih uopšte ima

  • Proverite da li je vaš nalog ispravan.
  • Moguće je da vaš uređaj trenutno ima probleme sa prijemom signala sa stanice mobilne telefonije. Pokušajte da otklonite problem restartovanjem uređaja.

Moguće je da podešavanje telefona ometa vašu mogućnost upućivanja ili prijema poziva. Proverite da li je omogućen Avionski režim ili da li vaš uređaj blokira pozive nepoznatih ili skrivenih brojeva.

Isključite Avionski režim

1. korak Otvorite Podešavanja i dodirnite Veze.

2. korak Ako je Avionski režim uključen, isključite ga i proverite da li se veza stabilizuje.

isključite avionski režim

Proverite da li vaš uređaj blokira nepoznate ili skrivene brojeve

provera da li uređaj blokira nepoznate brojeve, 1. korak provera da li uređaj blokira nepoznate brojeve, 1. korak

1. korak Otvorite aplikaciju Telefon i dodirnite Više (tri tačkice u gornjem desnom uglu)

Provera da li uređaj blokira nepoznate brojeve, 2. korak Provera da li uređaj blokira nepoznate brojeve, 2. korak

2. korak Dodirnite Podešavanja.

provera da li uređaj blokira nepoznate brojeve, 3. korak provera da li uređaj blokira nepoznate brojeve, 3. korak

3. korak Dodirnite Blokiraj brojeve.


provera da li uređaj blokira nepoznate brojeve, 4. korak provera da li uređaj blokira nepoznate brojeve, 4. korak

4. korak Isključite Blok. nepoznate/privatne brojeve i proverite da li primate pozive.

Na kvalitet vašeg poziva može da utiče neispravna SIM kartica. Proverite da li je SIM kartica oštećena ili nepravilno postavljena.

proverite i pregledajte 1. ležište za SIM karticu proverite i pregledajte 1. ležište za SIM karticu

1. korak Isključite uređaj i ubacite alatku za izbacivanje u mali otvor pored ležišta za SIM karticu. Alat za izbacivanje dobija se prilikom kupovine.

proverite i pregledajte 2. ležište za SIM karticu proverite i pregledajte 2. ležište za SIM karticu

2. korak Izbacite ležište za karticu.


proverite i pregledajte 3. ležište za SIM karticu proverite i pregledajte 3. ležište za SIM karticu

3. korak Pregledajte SIM karticu zbog oštećenja i ponovo je ubacite ako nije oštećena.

Napomena:

  • Položaj ležišta za SIM karticu može se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja.
  • Da biste testirali SIM karticu, obratite se svom mobilnom operateru. Ako imate pri ruci drugi uređaj koji koristi istog operatera, možete da testirate svoju SIM karticu na tom uređaju.
  • Ako se problem ne otkloni nakon ponovnog ubacivanja važeće SIM kartice, isprobajte restartovanje uređaja. Možda ćete morati da restartujete više puta.

Ako ste nedavno promenili operatera, ali ste zadržali telefon, možda ćete morati da se obratite sadašnjem operateru da bi vam reprogramirao uređaj. Obratite se pružaocu usluge za pomoć.

Napomena:

  • Nakon svakog koraka pokušajte da obavite poziv da biste videli da li se problem otklanja.
  • Garancija možda neće pokriti fizičko oštećenje, ali i dalje možete da zakažete termin za popravku. Potražite više informacija u Centar za Podršku.
  • Snimci ekrana uređaja i menija mogu da variraju u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako iskusite poteškoće u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o greški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama