Kako se koristi Daljinski pristup na Samsung Smart TV-u

Ako ste ikada poželeli da televizor bude zamena za računar ili laptop računar, možete da ispunite svoju želju uz Samsung Smart TV. Kada morate da pristupite veb-strani MS Office 365 ili da podelite ekran računara, postoji jednostavan način da pristupite računaru pomoću televizora na daljinu.

Koristite Daljinski pristup kada radite ili učite kod kuće

Kako dani prolaze, funkcije koje se obavljaju na televizoru postaju sve razvijenije. Sam televizor takođe podržava mnoge funkcije, ali ako je vaš računar dostupan kao na televizoru, vaše mogućnosti se povećavaju. Pored daljinskog pristupa računaru i preslikavanja računara, možete da pristupate MS Office 365 direktno i da radite na dokumentima na televizoru. Pogledajte funkcije koje su dostupne u sklopu usluge Daljinski pristup.

Remote Access: Work and learn on your TV | Samsung Remote Access: Work and learn on your TV | Samsung

Tri načina povezivanja pomoću usluge Daljinski pristup na televizoru

Tri osnovne funkcije su dostupne u panelu menija Daljinski pristup. Pomoću usluge Udaljeni računar možete daljinski da upravljate računarom preko IP mreže, pomoću usluge Deljenje ekrana možete da obavljate preslikavanje računara ili pametnog telefona povezanog sa istom Wi-Fi mrežom, a funkciji Office 365 možete da pristupate direktno pomoću veb-pregledača na televizoru.

tri različite vrste upotrebe pomoću funkcije daljinskog pristupa
① Udaljeni računar

Funkcija Udaljeni računar omogućava vam da upravljate računarom preko Smart TV-a. Najpre morate precizno da znate IP adresu svog računara, korisničko ime i lozinku da biste mogli da koristite funkcije daljinskog upravljača. Proverite da li su tastatura i miš povezani sa televizorom i pratite smernice za način pristupanja računaru preko televizora. 

Kako da se povežete sa daljinskim računarom

1. korak Izaberite Izbor u meniju Smart Hub, a zatim izaberite Daljinski pristup.

daljinski pristup meni sa podešavanjima

2. korak Izaberite Udaljeni računar na panelu menija Daljinski pristup.

daljinski pristup, glavni panel, za udaljeni računar

3. korak Unesite IP adresu računara i korisnički ID i lozinku računara.

povezivanje sa daljinskim računarom

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na modelima iz 2019. godine i novijim modelima televizora. Vaš televizor i računar moraju da se povežu sa mrežom.

Proverite aktivaciju udaljene radne površine na udaljenom računaru

Morate da se postarate da je na računaru aktivirano podešavanje Udaljena radna površina. Pronađite meni Sistem u kontrolnom panelu računara i izaberite Udaljena radna površina, a zatim se prebacite na Aktivaciju udaljene radne površine.

podešavanja računara za aktiviranje udaljene radne površine

Podržani uslovi

Windows: Postoji samo podrška za Windows 7 Professional ili novije verzije uz RDP (Protokol udaljene radne površine) izuzev win10 Home

MAC: Samo podrška za MAC OSX 10.5 ili novije verzije uz VNC (virtuelno mrežno računarstvo za Mac)

Napomena: 

  • Ako je MAC računarska veza primenom VNC previše spora, potrebni su instalacija aplikacije i dodatno podešavanje za smanjenje rezolucije.
  • Nema podrške za zvuk za VNC. (zbog ograničenja protokola)
  • Podržano pod uslovom da se koristi identična pristupna tačka. (bez unosa IP, IP lista prikazana u sklopu identične pristupne tačke)
  • Na računaru mora biti podešena opcija „Omogući daljinsko upravljanje”, a Linux nije podržan.
② Deljenje ekrana

Daljinski pristup je takođe opremljen uslugom Wi-Fi Direct, koja olakšava besprekorno deljenje ekrana između televizora i računara. Da biste podelili ekran računara na televizoru, ili obrnuto, koristite uputstva na ekranu da prilagodite svoje podešavanje i da povežete televizor sa računarom pomoću tehnologije Wi-Fi.

Kako se aktivira Deljenje ekrana

1. korak Na računaru izaberite Upravljački centar ili Uređaj u zoni obaveštenja na paleti poslova.

paleta poslova na računaru

2. korak Izaberite Povezivanje ili Projekat, a zatim izaberite svoj televizor da obavite povezivanje.

biranje televizora na računaru

Napomena: 

  • Deljenje ekrana je podržano samo za Windows 10 Professional ili novije verzije. 
  • Nema ograničenja rezolucije pošto se ekran računara beleži u realnom vremenu, a podrške za televizor se ponovno šifruju.
③ Office 365

Možete da pristupite veb-stranama MS Office 365 preko funkcije Daljinski pristup da uređujete u programima Word, Excel i PowerPoint.

Ova funkcija je zasnovana na usluzi u oblaku preko veb-pregledača na televizoru. Stoga nema ograničenja operativnog sistema.

Kako pristupiti Office 365

1. korak Izaberite ikonicu Office 365 na panelu za daljinski pristup.

daljinski pristup glavni panel za office365

2. korak Unesite ID i lozinku za Microsoft Office nalog.

office 365 ekran za prijavu

Napomena: Neki simboli nisu podržani za Samsung One tako da font korisničkog interfejsa ne može da se očita.

Napomena: Slike ekrana uređaja i meni dati su samo kao uzorak na engleskom jeziku, a dostupne su na jeziku vaše države.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama