Kako se koristi Održavanje uređaja na Samsung Smart TV-u

Ako imate problema sa svojim televizorom, možda mislite da je bolje da ga resetujete i da ga ponovo pokrenete. Iako to može da bude jedno od rešenja problema, možda nije neophodno. Vaš televizor takođe ima nekoliko ugrađenih samostalnih dijagnostika koje će pomoći u rešavanju problema u vezi sa reprodukcijom video-sadržaja, slike, zvuka i mnogih drugih sadržaja.

Optimizujte svoj televizor uz Održavanje uređaja

Održavanje uređaja je dijagnostički softver televizora koji se zasniva na podacima televizora i omogućava prikaz aktuelnog radnog statusa televizora na prvi pogled. Kada uđete u meni Pokretanje Održavanja uređaja, Održavanje uređaja dijagnostikuje televizor i prikazuje listu problema i status koji vaš televizor trenutno ima. Radni status televizora se izveštava u 2 faze i deli se na Dobar i Umeren. Možete da pristupite Održavanju uređaja u meniju Korisnička podrška.
 

Takođe možete da proverite i oslobodite prostor za skladištenje, da samostalno dijagnostikujete probleme ili da uputite zahtev za tehničku podršku. Kada se završi dijagnostikovanje televizora, keš memorija se briše, prostor memorije se oslobađa i zatvaraju se aplikacije koje se ne koriste u pozadini da bi se oslobodila memorija. Pridržavajte se smernica u nastavku po pitanju toga kako se pokreće pregled u sklopu Održavanja uređaja na Samsung TV-u.

qled održavanje uređaja glavni panel
Notification of TV Status

Kategorija

stanje

Umereno

dostupan prostor za skladištenje na fleš memoriji je 0% (kao što je prikazano na korisničkom interfejsu), manje od 70 MB dostupnog prostora za upisivanje i čitanje

Dobro

sva druga stanja izuzev Umerenog

① Pokretanje Održavanja uređaja

Pokretanje Održavanja uređaja aktivira pregled televizora da bi se optimizovali i dijagnostikovali uslovi rada televizora, kao što su problemi sa zamućenom slikom ili nedostatak prostora za skladištenje. Pritisnite dugme Pokretanje Održavanja uređaja na sredini ekrana, a zatim ugrađeni dijagnostički program proverava celokupan status televizora. Ako postoji problem, navodi se i prikazuje se.


Pratite dolenavedene korake da saznate kako da obavite pregled televizora uz pomoć usluge Održavanje uređaja.

1. korak Pritisnite dugme Početni ekran na daljinskom upravljaču televizora, a zatim izaberite Podešavanja.

qled održavanje uređaja, podešavanja

2. korak U meniju Podešavanja idite u Podrška i zatim izaberite Održavanje uređaja.

qled održavanje uređaja, podešavanja, meni za zvuk

3. korak Izaberite Pokretanje Održavanja uređaja u sredini ekrana, a zatim se pokreće pregled.

qled pokretanje održavanja uređaja
② Upravljanje skladištem

Upravljanje skladištem u meniju Održavanje uređaja omogućava vam da proverite i organizujete podatke koji se trenutno koriste na televizoru. Ako želite da izbrišete instaliranu aplikaciju, izaberite dugme Brisanje u gornjem desnom uglu ekrana da izbrišete izabranu aplikaciju. Pored toga, ako kliknete na dugme za prikaz detalja na svakoj aplikaciji, možete da proverite detaljne informacije kao što su ukupan kapacitet aplikacije, skladišteni podaci i podaci keš memorije.

 • Brisanje: Izaberite instaliranu aplikaciju koju želite da izbrišete i kliknite na dugme Brisanje.
qled održavanje uređaja, upravljanje skladištem

 • Prikaz detalja: Proverite aktuelne podatke i upotrebu keš memorije aplikacije i izbrišite podatke i keš memoriju.
qled održavanje uređaja, upravljanje skladištem, prikaz detalja

Napomena: Kada izbrišete aplikacije, podrazumevane instalirane aplikacije možda nisu izabrane.

③ Samostalna dijagnostika

U meniju Samostalna dijagnostika možete da testirate različita svojstva televizora direktno da utvrdite da li postoji neka abnormalnost. Ako je sam televizor uzrok problema, upotrebite Testiranje video-reprodukcije, Testiranje slike i Testiranje zvuka da biste mogli da utvrdite. Takođe možete da proverite HDMI, mrežni signal, vezu sa Smart Hub-om u ovom meniju.

qled održavanje uređaja, samostalna dijagnostika, panel menija

 • Testiranje video-reprodukcije: Kada vam se javi problem u kvalitetu video-reprodukcije televizora, koristite Testiranje video-reprodukcije. Video-sadržaj koji se testira, reprodukuje se sa najvišim kvalitetom na televizoru, a zatim pažljivo gledajte u ekran nekoliko sekundi da ispitate nedostatke.
qled održavanje uređaja, samostalna dijagnostika, primer video-sadržaja

 • Testiranje slike: Kada vam se javi problem u kvalitetu slike televizora, koristite Testiranje slike. Prikazuje se slika za testiranje, a zatim gledajte u ekran pažljivo 5 sekundi da ispitate nedostatke.
 • Testiranje zvuka: Kada vam se javi problem u kvalitetu zvuka televizora, koristite Testiranje zvuka. Melodija prilikom testiranja se reprodukuje pomoću aktuelnog uređaja za reprodukciju zvuka, a zatim pažljivo slušajte da proverite da li je zvuk dobar.
 • HDMI rešavanje problema: Ovaj test dijagnostikuje da li je HDMI kabl pravilno povezan sa HDMI priključkom televizora. Izaberite HDMI priključak eksternog uređaja koji se testira u nastavku, a zatim kliknite na dugme Naredno da pokrenete dijagnostiku.
održavanje uređaja samostalna dijagnoza HDMI rešavanje problema

 • Informacije o signalu: Kada proveravate signal aktuelnog eksternog uređaja, koristite informacije o signalu. Takođe možete da testirate HDMI kabl i da proverite istoriju signala.
 • Testiranje veze za Smart Hub: Ovo testiranje može da dijagnostikuje bežičnu mrežnu vezu. Izvršavanje DNS, ISP testova blokiranja itd. može da potraje nekoliko minuta.
 • Resetovanje Smart Hub-a: Možete da resetujete sva podešavanja Smart Hub-a, preuzete aplikacije i naloge skladištene na televizoru pomoću PIN-a.

Napomena: 

 • Video-sadržaj/slika koja je prikazana prilikom testiranja ima najbolji kvalitet koji vaš televizor može da obezbedi. Međutim, kvalitet može da varira u zavisnosti od toga koji izvor se koristi.
 • Ako otkrijete problem u vezi sa testiranjem, problem može biti sa televizorom. Obratite se Samsung podršci za pomoć.

Napomena: Slike ekrana uređaja i meni dati su samo kao uzorak na engleskom jeziku, a dostupne su na jeziku vaše države.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama