Tillgänglighet för TV

TV-tillgänglighet TV-tillgänglighet

Syn

Röstguide

Röstguiden gör att tv-apparaten kan läsa upp text på skärmen för dig och tillhandahåller talad information om vald volym, nuvarande kanal och program. Den läser också upp all text som visas i den elektroniska programguiden (Electronic Programme Guide, EPG). Röstguiden fungerar i alla menyer på TV:n och du kan även justera röstguidens tonhöjd och ton så att den passar dina preferenser.

Bild på en QLED TV framifrån, röstguide Bild på en QLED TV framifrån, röstguide

Ljudbeskrivning

Ljudbeskrivning (Audio Description, AD) är en tjänst som tillhandahålls av många TV-program i Storbritannien, genom vilken ett extra ljudspår med en muntlig beskrivning av scenen sänds för att underlätta förståelsen.

Bild på en QLED TV framifrån, ljudbeskrivning Bild på en QLED TV framifrån, ljudbeskrivning

Hög kontrast

Läget för hög kontrast konfigurerar TV:n så att alla menyer visas med ett vitt eller gult typsnitt på en ogenomskinlig svart bakgrund. Detta ger texten högsta möjliga kontrast och synlighet och är extremt användbart om du har någon form av synnedsättning.

QLED TV bild framifrån, hög kontrast QLED TV bild framifrån, hög kontrast

Förstora

Förstora ger dig möjlighet att se viktiga element på skärmen med en större, in-zoomad effekt.

Bild på en QLED TV framifrån förstora Bild på en QLED TV framifrån förstora

Lär dig fjärr
kontrollen

Lär dig fjärrkontrollen är en ny funktion där TV:n går in i ett undervisningsläge för att hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av din tittarupplevelse. I detta läge hjälper TV:n dig genom att berätta vad knappen gör varje gång du trycker på en knapp på fjärrkontrollen. Genom denna funktion kan användare som är blinda eller har nedsatt syn snabbt lära sig knapparnas placering och funktion på fjärrkontrollen utan att påverka TV:ns normala funktion.

Bild på en QLED TV framifrån, lär dig fjärrkontrollen Bild på en QLED TV framifrån, lär dig fjärrkontrollen

Lär dig skärmmenyerna

Lär dig menyerna på TV-skärmen. När den har aktiverats kommer din TV att tala om strukturen och funktionerna i de menyer du väljer.

Bild på en QLED TV framifrån, lär dig skärmmenyerna Bild på en QLED TV framifrån, lär dig skärmmenyerna

Gråskala

Du kan ändra färg på TV-skärmen till en svartvit ton för att förtydliga kanter som blivit suddiga på grund av färger.

Bild på en QLED TV framifrån, gråskala Bild på en QLED TV framifrån, gråskala

Inverterade färger

Du kan invertera färgerna på den text och bakgrund som visas på TV-skärmen för att göra det lättare att läsa dem.

Bild på en QLED TV framifrån, inverterade färger Bild på en QLED TV framifrån, inverterade färger

See Colors

SeeColors-appen gör det möjligt för människor med försämrat färgseende att se ett helt spektrum av färger på Samsung QLED TV-skärmar.

Bild på en QLED TV framifrån, See Colors Bild på en QLED TV framifrån, See Colors

Hörsel

Flera ljudutgångar

Flera ljudutgångar dig flexibilitet att konfigurera TV-apparatens utljud när Bluetooth-hörlurar är kopplade till TV:n. Du kan välja att få ljudet i flera olika enheter med oberoende volymkontroll. Om en medlem i familjen har nedsatt hörsel och behöver lyssna genom sina egna hörlurar kan de göra det med flera ljudutgångar utan att automatiska stänga av ljudet från TV-högtalarna.

Bild på en QLED TV framifrån, Multi-output Audio Bild på en QLED TV framifrån, Multi-output Audio

Undertext

Det finns undertexter för nästan alla TV-program från Storbritannien. Dialogen visas som text på TV-skärmen.

Bild på en QLED TV framifrån, undertext Bild på en QLED TV framifrån, undertext

Teckenspråks-zoom

Teckenspråks-zoom känner automatiskt igen och förstorar teckenspråksområdet för personer med nedsatt hörsel. Du kan specificera ett teckenspråksområde och justera förstoringen. Tittare med nedsatt syn kan också använda funktionen för att zooma in på ett specifikt område.

En direktsänd nyhetssändning visas på en TV. Nyhetssändningen översätts av en teckenspråkstolk. Tolken på skärmen har förstorats automatiskt för att vara tydligare för tittarna. En direktsänd nyhetssändning visas på en TV. Nyhetssändningen översätts av en teckenspråkstolk. Tolken på skärmen har förstorats automatiskt för att vara tydligare för tittarna.

Fysiska funktionshinder

Fjärrknapp för repetitionsinställning

Tryck och håll en knapp nedtryckt på fjärrkontrollen för att starta en kontinuerlig funktion som sänker hastigheten. Funktionen kan användas för att sakta ner funktionen för kanalbyte eller volym, eller för att sakta ner förflyttningen mellan objekt i en horisontell eller vertikal lista.

Fönstret för fjärrknapp för repetitionsinställning är öppet på en simulerad TV-skärm som visar ett TV-program. Knappen för att sakta ner repetitionerna kan sättas på eller stängas av via menyn. Repetitionsintervallerna kan justeras i undermenyn. Fönstret för fjärrknapp för repetitionsinställning är öppet på en simulerad TV-skärm som visar ett TV-program. Knappen för att sakta ner repetitionerna kan sättas på eller stängas av via menyn. Repetitionsintervallerna kan justeras i undermenyn.

Allmänt

Genväg till tillgänglighetsfunktioner

Genvägen till tillgänglighetsfunktionerna kräver bara ett klick på en skärmmeny för att du ska kunna visa eller justera TV:ns tillgänglighetsfunktioner. Du kan aktivera de flesta av tillgänglighetsfunktionerna på TV:n genom att trycka in och hålla <VOLUME> eller <MUTE> nedtryckt på den smarta fjärrkontrollen eller från åtkomstmenyn i systeminställningar.

 Bild på en QLED TV framifrån, åtkomstgenvägar  Bild på en QLED TV framifrån, åtkomstgenvägar