Felkoder på torktumlaren

Om enheten inte fungerar som den ska kommer en felkod visas på skärmen. I de flesta fall handlar det inte om ett produktfel. Läs om felkoderna och instruktionerna för att lösa dem. Om felkoden inte försvinner från displayen kontakta Samsung support för ytterligare hjälp.

Viktiga felkoder

Det första du kan försöka göra för att få torktumlaren att fungera igen är att dra ut väggkontakten och vänta i 30 sekunder innan du startar om den. Ibland kan detta hjälpa det interna styrkortet att starta om och få torktumlaren att börja fungera som den ska igen.

Major information codes

Felkoder

Lösningar

dC, dE

Dörrlåsningsfel

Öppen dörr.

- Stäng dörren och försök igen.

- Se till att inga plagg är fastklämda i dörren.

- Kontrollera om barnlåset är på. Om barnlåset är aktiverat kan du få det här meddelandet när du öppnar dörren trots att torktumlaren inte är i drift.

- Om denna felkod kvarstår, kontakta ett Samsung support.

NC, NC1

Kontrollera filter

Problem med luddfiltret.

- Kontrollera att luddfiltret sitter rätt och att det är rent från ludd.

- Om denna felkod kvarstår, kontakta ett Samsung support.

NC2

Kontrollera den inre värmeväxlaren

Problem med täckning av värmeväxlaren

- Kontrollera värmeväxlarens inre täcklock.

- Om denna felkod kvarstår, kontakta ett Samsung support.

5C, 5E

Kontrollera dränage

Fel i dräneringen / Fel i dräneringspumpen / Frusen dräneringsslang / Vattenbehållaren är full.

- Kontrollera att dräneringsslangen inte är böjd eller trasig.

- Om slangen är frusen ska du linda in slangen med en varm handduk i cirka tio minuter för att tina upp slangen.

- Töm vattenbehållaren, slå på torktumlaren och börja om igen.

- Om den här informationskoden kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung support.

tC, tE

Problem med termometern.

- Rengör luddfiltret och ventilationssystemet.

- Se till att luddfiltret inte är igentäppt.

- Se till att inte ventilationssystemet är blockerat.

- Om denna felkod kvarstår, kontakta ett Samsung support.

tC5, tE5

Problem med kompressorns termometer.

- Stäng av strömmen.

- Vänta 2 - 3 minuter.

- Slå på strömmen igen och starta om.

- Kontrollera att luddfiltret inte är igentäppt.

- Kontrollera att ventilationssystemet inte är blockerat.

- Om denna informationskod kvarstår, kontakta ett Samsung support.

FIL + tEr

Surrsignal

Värmeväxlaren behöver rengöras.

- Rengör värmeväxlaren.

- Om den här informationskoden kvarstår, kontakta ett Samsung support.

Obs: 

  • Om en felkod visas som inte finns med på den här listan finns det en bruksanvisning för din specifika modell.
  • Felkoderna kan vara olika beroende på modell.
  • Om felkoden inte försvinner från tvättmaskinens display, kontakta Samsungs servicecenter för ytterligare hjälp.

Andra felkoder

Major information codes

Felkod

Lösning

3C, 3E

Kontrollera att växelriktarmotorn fungerar.
- Försök att starta om tvättprogrammet.

- Om denna felkod kvarstår, kontakta Samsung support.

AC, AE

Problem med elektronisk styrning (ogiltig kommunikation).

- Kontakta ett Samsung support för ytterligare hjälp.

AC6, AE6

Kontrollera strömförsörjningen mellan sub PBA och Main PBA.

- Prova att starta om programmet.

- Om denna felkod kvarstår, kontakta Samsung support.

HC, HE

Vattenuppvärmningsfel

- Titta efter om säkringarna i huvudmätarskåpet har gått. Återställ dem om det behövs.

- Koppla ur torktumlaren och kontrollera att ledningsanslutningarna på värmeelementet fungerar som de ska. (Detta kräver en kvalificerad elektriker.)

- Rengör luddfiltret.

- Om denna felkod kvarstår, kontakta ett Samsung support.

FC, FE

Strömkällan har en felaktig frekvens

- Prova att starta om programmet.

- Om denna felkod kvarstår, kontakta ett Samsung support.

9C1/9E1

9C2/9E2

Strömtillförsel måste kontrolleras.

- Se till att strömtillförsen är korrekt.

- Kontrollera att strömkabeln är korrekt inkopplad. 

- Om denna felkod kvarstår, kontakta ett Samsung support.

dF

Problem med dörrlåset

- Koppla ur torktumlaren från strömmen och kontrollera att det inte finns lösa eller skadade delar runt dörren eller dörrlåset.

- Det kan vara nödvändigt att byta ut hela dörren eller dörrlåset. Kontakta i så fall ett Samsung support.

Obs: 

  • Om en felkod visas som inte finns med på den här listan finns det en bruksanvisning för din specifika modell.
  • Felkoderna kan vara olika beroende på modell.
  • Om felkoden inte försvinner från tvättmaskinens display, kontakta Samsungs support för ytterligare hjälp.

Många upplevda fel kan du avhjälpa själv. Prova gärna vårt felsökningsverktyg innan du bokar service, här finns praktiska råd och tips på hur du felsöker din produkt.

Tack för din feedback