Hur rengör jag trumman och luckans tätningslist på min tvättmaskin?

Att rengöra tvättmaskinens trumma är något av det viktigaste du kan göra för att hålla både dina favoritkläder och maskinen i gott skick. Dessutom kan det bidra till mindre bakterier och bättre hälsa. För att bevara din tvättmaskins prestanda och avlägsna bakterier ska du rengöra trumman minst en gång i månaden.

Rengöra trumman med den tillägnade funktionen

 

Funktionerna ECO DRUM CLEAN och ECO DRUM CLEAN+ är självrengörande cykler som avlägsnar mögel och smuts som kan samlas i trumman. Detta håller tvättmaskinen ren, förhindrar att den slits ut och gör att den håller längre. Vi rekommenderar att du använder denna cykel regelbundet för att rengöra trumman och avlägsna bakterier.
 

Vanligtvis är Washing Tub-programmet (Eco Tub Clean, Clean Tub-programmet) detsamma som ECO DRUM CLEAN-funktionen.
 

 • Denna cykel värmer upp vattnet till mellan 60–70 °C, och avlägsnar även smuts som samlas i luckans gummitätning.
 • ECO DRUM CLEAN+-påminnelsen blinkar på kontrollpanelen en gång vare 40:e tvätt.
 • Du bör använda ECO DRUM CLEAN+ regelbundet. Om ett larm ljuder ska du även rengöra luddfiltret.
 • Du kan endast använda Delay End-funktionen med ECO DRUM CLEAN-cykeln. 
 • Under ECO DRUM CLEAN-cykeln ställs temperaturen in på 70 °C. Du kan inte ändra vattentemperaturen.
 • Använd aldrig ECO DRUM CLEAN-cykeln om det ligger tvätt i maskinen. Detta kan skada tvätten eller tvättmaskinen.
   

Rengöringsprocedurer
 

Steg 1. Tryck på strömknappen för att slå på strömmen.

Steg 2. Vrid cykelväljaren till ECO DRUM CLEAN.

Steg 3. Trycka på knappen ”Starta/Pausa” för att starta ECO DRUM CLEAN-cykeln. 

använd eco drum clean-funktionen

Notera:

 • Kontrollpanelens verkliga design kan variera beroende på modell.
 • Denna bild är bara ett exempel på engelska, men finns även tillgänglig på ditt hemspråk.
Varningar vid användning av rengöringsmedel i ECO DRUM CLEAN-cykeln

När du använder ECO DRUM CLEAN-cykeln kan du rengöra trumman utan rengöringsmedel. 
 

Om du vill använda rengöringsmedel med denna cykel ska du noga följa instruktionerna nedan för bästa resultat.Det finns två typer av rengöringsmedel: pulver eller flytande medel. Se till att använda ett rekommenderat rengöringsmedel när du rengör trumman.
 

 • Om du använder flytande medel ska du hälla tvättmedlet i måttet och sedan hälla det i det stora facket i tvättmedelslådan. 
 • Eftersom rengöringsmedel som innehåll blekmedel kan missfärga produkten, ska du endast använda rengöringsmedel som innehåller syreblekmedel. 
 • Vi rekommenderar att du endast använder 10 % av den rekommenderade dosen från rengöringsmedlets tillverkare.

Notera: Använd aldrig vanligt tvättmedel med Eco Drum Clean-cykeln.

ECO DRUM CLEAN-cykelns automatiska larmfunktion

 • Efter tvätt kan ECO DRUM CLEAN-larmskärmen lysa i 60 minuter och uppmana dig om att rengöra trumman. Om detta händer ska du ta ur tvätten från tvättmaskinen och rengöra trumman genom att köra ECO DRUM CLEAN-cykeln. 
 • Om du inte kör ECO DRUM CLEAN-cykeln kommer ECO DRUM CLEAN-larmskärmen fortsätta att lysa efter ytterligare 5 tvättar. 
 • Om du inte kör ECO DRUM CLEAN-cykeln efter 6 tvättar kommer ECO DRUM CLEAN-larmskärmen att slockna. 
 • Notera att detta inte anger att det är fel på tvättmaskinen. 
 • Trots att ECO DRUM CLEAN-cykelns automatiska larmfunktion visas en gång i månaden kan dess frekvens variera beroende på hur ofta tvättmaskinen används.

Rengöra trumman med den tillägnade funktionen

 

Du bör regelbundet kontrollera gummitätningen som sitter utmed luckans kanter. Detta bör göras eftersom vattenansamlingar ofta bildar mögel i gummitätningen. Rengör gummitätningen med en mjuk borste eller kökshandduk och håll sedan luckan öppen tills vattnet har torkat.

Använd en mjuk trasa och ett icke-slipande rengöringsmedel. Spraya inte vatten i tvättmaskinen.
 

 • Öppna luckan och avlägsna alla kläder eller artiklar från tvättmaskinen.
 • Kontrollera om det finns några fläckar på den grå tätningen mellan lucköppningen och korgen.
 • Dra undan tätningen för att kontrollera dess undersida och om det finns några främmande föremål.
 • Torka området under tätningen med en mjuk borste, kökshandduk eller fuktig trasa. 
 • Om du behöver rengöra det med ett rengöringsmedel ska du blanda flytande klorblekmedel och varmt kranvatten. 
 • Torka tätningsområdet med den utspädda lösningen med en fuktig trasa.
 • Efter rengöring ska du torka området med en torr trasa och låta det torka.
rengöra luckan och luckans tätning

Notera:

 • Bär gummihandskar när du rengör under långa perioder och hänvisa till blekmedlets tillverkarinstruktioner för korrekt användning.
 • Luckans tätning kan förvrängas om du använder klorblekmedel eller andra rengöringsmedel för att rengöra luckan.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback