Hur du gör om din POWERbot plötsligt stannar

Om din POWERbot stannar mitt under en rengöring, kontrollera orsakerna och lösningarna nedan.

Låg batterinivå (Lo)

Ladda POWERbot manuellt genom att placera den på dockningsstationen.

Steg 1. Slå på nödströmbrytaren i botten.

Du måste slå på nödströmbrytaren för att slå på POWERbot. Tryck på knappen och släpp den. 

Slå på nödströbytaren i botten av din POWERbot.

Steg 2. Ladda POWERbot manuellt genom att placera den på dockningsstationen.

Kontrollera att laddningsstiften på POWERbot och dockningsstationen är i linje med varandra.

Placera POWERbot på dockningsstationen.

Steg 3. Kontrollera laddningsstatusen.

  • Fall 1: Batteriindikatorn blinkar med 1 sekunds mellanrum under laddningen och indikatorn markerar ON när den är fulladdad.
  • Fall 2: Indikatorn tänds beroende på hur laddningen fortskrider och markerar "FULL" när laddningen är klar. 
Kontrollera batteristatusen.

Obs: Funktionerna och kontrollpanelens utseende kan skilja sig från din modell.

Om din POWERbot har hakat upp sig eller fastnat

Om POWERbot har hakat upp sig, fastnat eller om drivhjulet lyfts under körning, kommer POWERbot stanna och ett utropstecken (!) visas.

Kontrollera informationskoden på din POWERbot.
  • Om din POWERbot har fastnat i något, t.ex. en sladd eller en tröskel, ska du ta upp POWERbot och flytta den bort från hindret.
  • Om något tyg eller snöre fastnar i ett drivhjul, stäng av nödbrytaren och ta bort tyget eller snöret innan du använder den igen.
  • Om du har små möbler med korta ben kommer de att kännas igen som en tröskel. Försök att avlägsna sådana möbler innan POWERbot ska användas.

Obs: Om problemet kvarstår efter att du har försökt med ovanstående lösningar, kontakta Samsungs servicecenter.

Tack för din feedback