Felkoder på din POWERbot

Om din POWERbot inte fungerar som den ska kommer en felkod visas på skärmen. Läs igenom instruktionerna nedan och försök med de lösningar som ges. Om någon felkod fortsätter att visas på skärmen ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter för mer hjälp.

Vad är en felkod?

POWERbot visar felkoder som kan hjälpa dig att förstå vad som händer med roboten. Om POWERbot inte fungerar som den ska, bör du därför först titta efter på kontrollpanelen. I de flesta fall handlar det inte om ett produktfel.

Felkod på displayen.

Viktiga felkoder

Major information codes

Orsak

Lösningar

C01

Främmande material har fastnat I effektborsten.

Stäng av nödbrytaren på din POWERbot och ta bort alla främmande föremål från borsten.

C02

Främmande material har fastnat i vänstra drivhjulet.

Stäng av nödbrytaren på din POWERbot och ta bort alla främmande föremål från vänstra drivhjulet.

 C03

Främmande material har fastnat i högra drivhjulet.

Stäng av nödbrytaren på din POWERbot och ta bort alla främmande föremål från högra drivhjulet.

C05

Problem med stötfångarsensorn.

- Stäng av nödbrytaren och slå på den igen.

- Om felkoden inte försvinner, titta efter att inget främmande föremål har fastnat i stötfångaren. Tryck försiktigt på stötfångaren för att ta bort det som har fastnat där.

C06

Främmande material har ansamlats på hindersensorn.

Stäng av nödbrytaren på din POWERbot och rengör bakre och främre sensorfönstren försiktigt med en mjuk trasa.

C07

Främmande material har ansamlats på fallsensorn.

Stäng av nödbrytaren på din POWERbot och rengör Fallsensorn med en mjuk trasa.

C11

Huvud PCB måste ses över.

- Stäng av nödbrytaren och slå på den igen.

- Om felkoden fortsätter att visas, kontakta ett Samsung service för mer hjälp.

!  /  C00

POWERbot har fastnat medan under drift.

Stäng av nödbrytaren på din POWERbot och flytta den till ett annat ställe.

Ytterligare felkoder

Major information codes

Orsak

Lösningar

No batt 

Batterifel

Stäng av nödbrytaren på undersidan av din POWERbot och slå på den igen.

Obs:

  • Om en felkod visas som inte finns med på den här listan kan du läsa bruksanvisningen för din specifika modell.
  • Felkoderna kan variera beroende på modell.
  • Om felkoden på din POWERbot fortsätter att visas, kontakta Samsungs servicecenter för ytterligare support.

Tack för din feedback