Hur du gör om din tvättmaskin plötsligt stannar mitt i ett tvättprogram

Ibland kan tvättmaskinen stanna upp mitt under ett tvättprogram. I de flesta fall är det inte fel på maskinen. Läs vidare för att ta reda på vad du kan göra för att starta tvättmaskinen igen. Om du inte lyckas starta den igen, trots att du har följt nedanstående instruktioner, kontakta ditt lokala Samsung Support Center för mer hjälp.

Möjliga orsaker till att maskinen stannar mitt i ett tvättprogram

För din säkerhet kommer tvättmaskinen inte fungera om dörren inte är ordentligt stängd. Läs vidare för fler instruktioner. 

Vanligaste åtgärder:

 • Stäng dörren ordentligt och håll ned Start/Pause knappen för att starta. För att pausa trycker du på knappen igen.
 • Om tvättmaskinen inte får tillräckligt med ström kommer tvättmaskinen inte att tömma eller centrifugera. Så fort den återfår ström kommer tvättmaskinen återigen fungera helt normal.
 • Maskinen kan verka tillfälligt stoppad under en torrcykel, till exempel ett ull-program eller en blötläggningsperiod.
 • Kontrollera om mynt eller andrafrämmande föremål har fastnat i skräpfiltret.

Andra möjliga orsaker

 • Kontrollera om informationskoden visas på kontrollpanelens display.
 • Kontrollera att skräpfiltret inte är igentäppt. (Gäller endast frontmatade.)
 • Se till att avloppsslangen är uträtad hela vägen till avloppssystemet.
 • Se till att avloppsslangen är inte är igentäppt eller nedfryst.
Åtgärder på en tvättmaskin som stannar mitt i ett tvättprogram.

Obs:

 • Kontrollpanelens utseende kan skilja sig från din modell.
 • Den här bilden är bara ett exempel på engelska. Den finns även tillgänglig på ditt språk.

SUD

För mycket lödder på grund av för mycket tvättmedel.

Lösning

 • Kör ett sköljningsprogram för att få bort bubblorna.
 • Använd rätt mängd tvättmedel. Lite är tillräckligt

 

5C/5E

Fel i avtappningen.

Lösning

 • Kontrollera att avloppsslangen inte är igentäppt eller nedfryst.
 • Rengör skräpfiltret.

 

Ub/UE

 • Roteringen fungerar inte.
 • Om du tvättar endast ett plagg, badrock eller ett par jeans, kan det vara svårt för maskinen att centrifugera och informationskoden Ub/UE kommer då upp på skärmen.

Lösning

 • När den här koden visas ska du pausa tvättmaskinen, fördela lasten jämt i mitten av trumman för en bättre balans i rotationen.
 • Om lasten är för liten kan du lägga en eller två handdukar i trumman och starta Skölj/Centrifugerings-programmet.

Vi rekommenderar att du rengör skräpfiltret 5 - 6 gånger per år. Det förhindrar att filtret täpps igen. 

Steg 1. Ta bort locket på tvättmaskinens nedre högra hörn.

Steg 2. Ta bort filterlocket och skölj det med vatten.

Steg 3. Kontrollera om något främmande föremål har fastnat i filterlocket och rengör det.

Ta reda på mer om hur du rengör skräpfiltret på 1)Hur jag kör kalibreringsläget på min tvättmaskin? Eller 2) Hur tömmer man tvättmaskinen i nödsituationer?

Obs:

 • Du kan öppna luckan för att komma åt skräpfiltret genom att sätta in ett mynt eller en nyckel i springan ovanför luckan och sedan försiktigt öppna den.
 • Innan du öppnar locket, lägg en handduk eller korg under för att förhindra vattenskador på golvet.

Kontrollera om avloppsslangen är krökt

 • Du bör kontrollera att avloppsslangen är installerad rätt sätt, enligt din modells manual.
 • Beroende på vilken produkt som används kan avloppsslangens monteringshöjd skilja sig åt.
 • Om höjden på avloppsslangen inte är installerad enligt rekommendationerna i manualen, kan det hända att dränering inte är möjlig på grund av sifonfenomenet och ett omvänt flöde kan uppstå.
 • Kontrollera att avloppsslangen inte är krökt eller igentäppt.

Titta efter att avloppsslangen inte är igentäppt

 • På vintern kan kvarvarande vattnet i avloppsslangen frysa till is och inte rinna ut ordentligt. Den täpps då igen.
 • Om avloppsslangen har frusit till is häller du varmt vatten i tvättmaskinen och tömmer maskinen. Det varma vattnet kommer att smälta isen i avloppsslangen. Det kan krävas flera försök.
 • Det är även nödvändigt att kontrollera att avloppsslangen inte är blockerad av något annat föremål.

Tack för din feedback