Hur styr du din tvättmaskin med SmartThings

Det första som måste göras är att koppla SmartThings med tvättmaskinen. Läs instruktionerna nedan för att lära dig att styra SmartThings. 

Om du inte har anslutit din tvättmaskin till SmartThings, klicka här för att se hur du gör.

Obs: Skärmbildsbilderna, t.ex. tvättprogram och tvätt-alternativ, kan skilja sig åt beroende på vilka modeller som går att ansluta till SmartThings. 

Aktivera "Smart control" på din tvättmaskin

När du markerar [Smart control] på kontrollpanelen, kommer en indikator aktiveras.

På kontrollpanelen kan du markera Smart control.

Om Smart control är avaktiverad kommer meddelandet "Send to washer" (Skicka till tvättmaskin) visas på din enhet.

Meddelandet “Skicka till tvättmaskin” visas på skärmen.

Om Smart control är aktiverat, kommer meddelandet 'Start' visas på enhetens skärm.

SmartThings startskärm.

När du trycker på den blå rutan i mitten av skärmen visas en lita på tillgängliga tvättprogram. Scrolla till det program som passar och tryck sedan på OK-knappen längst ner.

På skärmen visas en lista på möjliga tvättprogram.

Scrolla nedåt på SmartThings första skärm om tvättmaskinen på din enhet. Där får du detaljerad information om vilka alternativ som finns för varje tvättprogram och hur du justerar dem.

Lista på olika tvätt-alternativ.
  • Reglering av vattentemperaturen

Tryck på [Temp.] för att välja vattentemperatur och tryck sedan på [OK] längst ner.

Lista med olika vattentemperaturer.
  • Antal sköljningar

Tryck [Rinse] för att välja antalet sköljningar du önskar. Tryck sedan [OK] knappen längst ner.

Lista över antal sköljningar.
  • Roteringshastighet

Tryck [Spin] för att välja trummans roteringshastighet och tryck sedan på [OK] knappen längst ner.

Roteringshastigheten mäts i varv per minut (RPM) och hänvisar till hur snabbt trumman roterar under en centrifugering. Ju snabbare maskinen snurrar, desto mer vatten pressas ut ur plaggen.

Lista över möjliga roteringshastigheter.
  • Skapa en lista med dina tvättprogram

Från listan över tvättprogram som visas på skärmen, kan du välja och spara endast de du oftast använder. Tryck på knappen [Minus] för att ta bort de från listan eller tryck på knappen [Plus] längst ner för att lägga till de på listan. När dina tvättprogram är valda trycker du på knappen [Save] högst upp.

Lista över dina valda tvättprogram.
  • Säkert läge för att lämna tvätt

 

(1) Gå Ut-läget: Om du inte är hemma skickas ett fördröjningslarm till din enhet, innan den schemalagda tvättiden startar maskinen.

(2) Larm om kvarvarande tvätt i trumman: Om du inte tar ut tvätten när tvättprogrammet har avslutats, skickas ett larm till din enhet om att tvätten fortfarande är kvar i maskinen. Du kan starta ett skölj- och centrifugeringsprogram på distans, för att fräscha till tvätten. Om tvättmaskinen stängs av kommer larmet om kvarvarande tvätt i trumman, inaktiveras.

Aktivera larm om kvarvarande tvätt i trumman.
  • Ställ in mitt favorittvättprogram

 

Du kan skapa ett eget favorittvättprogram med de alternativ som finns. Tryck på knappen [Plus] för att välja tvättprograms-alternativ. Du kan välja vattentemperatur, sköljning, centrifugering och bubbelbad. Ge ditt favoritprogram ett namn och tryck på knappen [Save] högst upp.

Val av alternativ till favorittvättprogram.
  • Starta tvättmaskinen: Om du vill starta tvättmaskinen trycker du på knappen [Start]. Medan tvättmaskinen är i drift visas den återstående tvättiden och sluttiden.
Starta tvättmaskinen.
  • Stanna tvättmaskinen: Om du vill stanna tvättmaskinen medan den tvättar, tryck på [Cancel] eller [Pause] knappen och tryck sedan [Yes].
Stanna tvättmaskinen.

Tack för din feedback