Hur du kontrollerar att ditt kylskåp står plant

Det är det viktigt att kylskåpet står på en plan yta. Annars kan vattenläckage, problem med kylning eller onormala ljud uppstå. Läs nedan om hur du nivellerar ditt kylskåp.

Verktyg som behövs för att nivellera ditt kylskåp

Du behöver tre verktyg för att nivellera ditt kylskåp.

(1) Ett vattenpass krävs för att se hur plant kylskåpet står eller åt vilket håll det lutar.

(2) En plattskruvmejsel för att höja och sänka utjämningsbenen.

(3) En stjärnskruvmejsel kan vara nödvändig om ett eventuellt täcklock behövs skruvas bort innan.

Placering av utjämningsbenen

Utjämningsbenen hittar du längst fram under kylskåpet.

  • På Side by Side- och fyrdörrsmodellerna, kommer du lättare åt utjämningsbenen om du öppnar båda dörrarna.
  • Om kylskåpet har ett täcklock på framsidan måste det tas bort för att enklare komma åt utjämningsbenen. Detta varierar mellan olika modeller, eftersom några modeller saknar lock. Det krävs en stjärnskruvmejsel för att ta bort täcklocket. När du skruvat bort skruvarna, lyfter du på locket underifrån och drar ut det.
Utjämningsbenen är placerade under kylskåpet.

Nivellera kylskåpet

För in en plattskruvmejsel i skåran på spaken i utjämningsbenet. Justera nivån genom att vrida kontrollspaken medurs eller moturs.

  • När du vrider spaken medurs höjer du kylskåpet.
  • När du vrider spaken moturs sänker du kylskåpet.
Justera utjämningsbenen med en plattskruvmejsel.

Om kylskåpet inte står jämt på fram- och baksidan, lägg en härdig list på golvet där kylskåpets båda bakben kan stå stadigt. Fäst listen mot golvet så att den sitter fast.

Obs:

  • När du skjuter in kylskåpet igen ska du se till att de bakre benen vilar på listen.
  • Om du har ett trägolv eller annat känsligt golv, var försiktig när du skjuter in kylskåpet på plats så att du inte repar golvet.

Försäkra dig om att kylskåpet står plant

  • Se till att kylskåpet står plant med hjälp av ett vattenpass. När du använder vattenpasset är det viktigt att du mäter på själva kylskåpet och inte på dörren. Den justeras separat.
  • Om kylskåpet inte står plant, bestäm vilken sida som är högst. Det är utjämningsbenet på den sidan du ska justera genom att vrida spaken åt höger. Sen kontrollerar du nivån igen. Fortsätt att justera tills kylskåpet är helt nivellerat.
  • Det är normalt att kylskåpets framsida är högre än baksidan. Även när kylskåpet är rätt nivellerat kommer det ha en lutning framifrån och bakåt.

Obs: Glöm inte att skruva tillbaka det täcklocket (om du tagit bort det).

Tack för din feedback