Hur du slår på och stänger av kylskåpets dörrlarm

När kylskåpet levereras från fabriken är dörrlarmfunktionen förinställd på On. Läs vidare om hur du enkelt slår på och stänger av dörrlarmet.

 

Om du inte finner information i artikeln för just din produkt hittar du bruksanvisningen här.

Hur du slår på och av dörrlarmet

  • Om du vill aktivera dörrlarmet trycker du på Dörrlarms-knappen.
  • När dörrlarmet är aktiverat är indikatorn för dörrlarm på. Om dörren är öppen i mer än 2 minuter kommer indikatorn blinka och larmet låta.
  • Om du vill stänga av dörrlarmet trycker du på knappen Door Alarm. Precis som när du slår på dörrlarmet. Indikatorn kommer då vara släckt.
  • Typ 1
Indikator för dörrlarm på kontrollpanel typ 1.
  • Typ 2
Indikator för dörrlarm på kontrollpanel typ 2.
  • Typ 3
Indikator för dörrlarm på kontrollpanel typ 3.

Steg 1. Tryck Apps. Öppna Kylskåpshanteraren och välj sedan Kylskåpsinställningar.

Inställningar på kylskåpshanteraren.

Steg 2. Tryck på inaktivera Dörrlarm och sedan Fortsätt.

Inaktivera dörrlarm.

Tack för din feedback