Hur du ställer in semesterläge och låsfunktioner på ditt kylskåp

Om du inte ska använda kylskåpet under en längre tid eller om du vill blockera kontrollen över kylskåpet, finns det några funktioner du kan använda t.ex. Semesterläge, Control Lock, Dispenser Lock och Dispenser Panel Lock. Läs vidare om varje funktion och hur du gör för att aktivera dem.

Semesterläge

Om du ska åka på semester eller affärsresa eller om du inte tänker använda kylskåpet under en längre tid, då kan du slå på semesterläget. Kylskåpets temperatur kommer att hållas under 17 °C, men frysen håller sig aktiv enligt tidigare inställningar.

Obs:

 • Se till att tömma kylskåpet innan du använder Semesterläget.
 • Semesterläget inaktiveras så fort du justerar temperaturen.
 • Kontrollpanelens bilder och inställningsmetoder kan skilja sig åt beroende på modell.
 • Typ 1. Tryck på och håll in Semesterknappen i 3 sekunder. Semester-indikatorn tänds och kylskåpets temperaturindikator stängs av.

- Om du vill inaktivera Semester-läget trycker du på Semester igen och håller in knappen i 3 sekunder. Kylskåpstemperaturen återgår till den tidigare inställningen.

Tryck och håll semester-knappen intryckt-1.
 • Typ 2. Tryck på valfri knapp (<O, eller >) för att aktivera displayen. (Det här steget kanske inte gäller för vissa modeller.) Tryck O för att välja kylskåp och sedan på < eller för att välja Semester-läge. Semester indikatorn kommer lysa på skärmen.
Tryck O för att välja kylskåp och sedan på < eller > för att välja Semester-läge.

Control Lock

Om du vill förhindra olyckor eller oavsiktlig användning av kontrollerna kan du använda funktionen Control Lock.

Obs:

 • Control lock på huvudpanelen påverkar inte dispensern.
 • Dispensern och dispenseringshandtaget fungerar oberoende av varandra. För att låsa dispensern och dispenserspaken använder du funktionen Dispenser-lås.
 • Kontrollpanelens bilder och inställningsmetoder kan skilja sig åt beroende på modell.
 • Detta gäller endast de modeller som har Control Lock-funktionen.
 • Typ 1. Tryck på och håll in Control Lock-knappen i 3 sekunder. Alla reglage kommer inaktiveras och Control Lock indikatorn kommer tändas. 

- För att inaktivera, tryck och håll intryckt knappen igen i 3 sekunder. Kontrollerna kommer att återaktiveras som vanligt.

Tryck på Control Lock knappen i 3 sekunder för att aktivera det.
 • Typ 2. Tryck och håll in Dörrlarm i 3 sekunder. Huvudpanelen kommer att stängas av och indikatorn Control lock kommer att tändas. När Control Lock är påslaget blinkar indikatorn om någon knapp på huvudpanelen trycks in. 

- Om du vill inaktivera Control Lock trycker du på knappen igen och håller den intryckt i mer än 3 sekunder. Control Lock kommer att återaktiveras, om ingen knapp trycks in, inom 1 minut.

Tryck och håll in Dörrlarm i 3 sekunder.

Dispenser Lock

Om du vill förhindra att dispenserpanelens knappar och dispenserspaken används, kan du aktivera Dispenser lock.

Obs: 

 • Att Dispenser Lock är aktiverat på dispenserpanelen påverkar inte huvudpanelens kontroller. För att låsa huvudpanelen använder du funktionen Control Lock på huvudpanelen.
 • Kontrollpanelens bilder och inställningsmetoder kan skilja sig åt beroende på vilken modell du har.
 • Detta gäller endast de modeller som har funktionen Dispenser lock.
 • Tryck och håll in Vatten/Is i mer än 3 sekunder. 

- För att inaktivera trycker du på knappen och håller in den igen i 3 sekunder.

Tryck och håll in Vatten/Is i mer än 3 sekunder.

Dispenser Panel Lock

Om du vill förhindra användningen av dispenserpanelens knappar och dispenserspaken kan du välja att aktivera Dispenser Panel Lock.

Obs: 

 • Låset på dispenserpanelen påverkar inte kontrollerna på huvudpanelen. 
 • För att låsa huvudpanelen använder du funktionen Control Lock på huvudpanelen.
 • Tryck på och håll in Vatten-knappen i mer än 3 sekunder. 

- För att inaktivera trycker du och håller in den igen i 3 sekunder.

Tryck på Vatten-knappen i 3 sekunder.

Tack för din feedback