Så rengör man avloppspumpens filter på en tvättmaskin

Hur kontrollerar jag avloppspumpens filter på min Samsung-tvättmaskin

Tvättmaskinens avloppspump pumpar ut vatten från huvudtrumman så att den kan tömmas. Avloppspumpens filter skyddar pumpen genom att filtrera vattnet som töms ut från trumman.
 

Med tiden byggs ludd upp i filtret och små saker som mynt, hårclips eller hår kan fastna i filtret. Om filtret är igensatt kan det hända att tvättmaskinen inte dräneras ordentligt, så dina kläder kan vara våta när cykeln är klar eller så kan cykeln ta längre tid än väntat. I vissa fall kan det hända att tvättmaskinen inte snurrar ordentligt eller så bullrar eller vibrerar den för mycket.
 

Det är viktigt att rengöra avloppspumpens filter regelbundet för att förhindra att filtret täpps till och för att tvättmaskinen ska fungera utan problem.

1 Leta upp den lilla åtkomstluckan på tvättmaskinens framsida.
Åtkomstluckan sitter på tvättmaskinens framsida
2 Lägg en handduk på golvet framför tvättmaskinen och ha en flat skål klar i närheten.
3 Tryck ordentligt på åtkomstluckan på tvättmaskinens framsida eller använd ett mynt för att öppna dörren, beroende på tvättmaskinens modell.
Tryck uppåt på överkanten av åtkomstluckan för att öppna den
4 Dra ut nödavloppsslangen och placera pipen över skålen. Ta bort locket och låt vattnet rinna ut i skålen tills det slutar flöda.
Placera pipen på nödavloppsslangen över skålen så att vattnet rinner ut
5 Sätt tillbaka locket på nödavloppsslangen och säkra det ordentligt.
Sätt tillbaka locket på nödavloppsslangen och säkra det.
6 Vrid avloppsfiltret moturs för att ta bort det från höljet.
Vrid avloppspumpens filter moturs för att ta bort det från höljet
7 Ta bort eventuellt skräp från filtret och tvätta det i varmt vatten för att rengöra det ordentligt.
8 Torka av avloppspumpens uttag med en fuktig trasa.
9 Byt ut avloppspumpens filter och vrid det medurs för att låsa det på plats.
Byt ut avloppspumpens filter och vrid det medurs för att låsa det på plats
10 Stäng åtkomstluckan
Stäng åtkomstluckan

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback