Varför låter min tvättmaskin?

Generellt är Samsung tvättmaskiner tysta och de flesta ljuden är antingen normala eller kan enkelt korrigeras. Läs mer om hur du identifierar ljudet nedan.

Detta ljud åtföljs ofta av rörelse från tvättmaskinen och det finns oftast ett stadigt mönster. Ljudet kan låta dämpat. Ljudet är normalt när vissa stora objekt (som lakan eller handdukar) tvättas.


Om detta inträffar:

  1. Kontrollera att  lasten är balanserad.
  2. Kontrollera att tvättmaskinen står plant.
  3. Kontrollera att  transportbultar är borttagna.
Dunkande Dunkande

Ett skramlande ljud kan orsakas av två objekt som vibrerar mot varandra. Ljudet kan vara konstant eller ha ett oregelbundet mönster. Vissa klickande ljud är normala vid början eller slutet av en tvättcykel.


Om dessa ljud förekommer under hela tvättcykeln:

  1. Kontrollera att  tvättmaskinen står plant.
  2. Se om något objekt kan skramla utanför tvättmaskinen (t.ex. strömkabeln eller avloppslangen).
  3. Kontrollera om det finns lösa föremål inuti tvättmaskinens trumma. 
Skramlande Skramlande

Detta ljud uppstår vanligtvis av metallobjekt som gnuggar mot varandra. Det kan vara ett konstant eller upprepande ljud, och dess volym och/eller tonhöjd kan öka eller minska. Om denna typ av ljud uppstår kan du stoppa tvättcykeln och minska lastens vikt. I de flesta fall beror detta ljud på överlast. 

Gnisslande Gnisslande

Detta ljud orsakas av avsloppspumpen som arbetar. Detta ljudet kan komma och gå. Om ljudet uppstår vid varje tvättcykel, rengör filtret.

Skrapande Skrapande

Ett knackande ljud följt av ett klickande ljud som försvinner efter en stund kan orsakas av kopplingen i tvättmaskinens motor. Detta är ett normalt ljud och hörs ofta när maskinen växlar mellan två lägen (t.ex. mellan tvätt och centrifugering). Det kan också höras när tvättmaskinen är ur balans p.g.a. ojämnt underlag eller underbelastning).

Knackande Knackande

Ett högt brummande ljud kan uppstå ifall tvättmaskinens vattentillförsel är avstängd. Anslut vattenslangen och öppna vattensförsörjningsventilen. 

Högt brummande ljud Högt brummande ljud

Detta är ett normalt driftljud som ofta hörs under tömning. Ljudet kan bli högre när luft blandas in (t.ex. när tömningen nästan är klar eller under centrifugering.

Låg brummandeljud Låg brummandeljud

Ett plötsligt ljud i början av påfyllnigen som låter som en kork som lossnar från en flaska är vattenventilen som öppnas. Detta är ett normalt ljud. 

Pop eller pip Pop eller pip

Om din maskin låter som ett jetplan vid start, kontakta Samsung support

Några möjliga orsaker till detta ljud kan komma från överdriven användning av tvättmedel eller överbelastning av tvättmaskinen över tid, men när ljudet väl uppstår krävs service. 

Jetplanljud Jetplanljud

Läs mer om vad du kan göra om din tvättmaskin låter högt eller vibrerar. 

Om du har fortfarande problem med din tvättmaskin, var god och kontakta Samsung Support för ytterligare hjälp.

 

Tack för din feedback