Hur laddar jag batteriet i min Galaxy A8/A8+ 2018?

: Ladda alltid batteriet innan första användningen av telefonen eller när den legat oanvänd under en längre period.
• Använd endast Samsung-godkända laddare, batteriet och kablar. Icke-godkända laddare och/eller batterier kan få batteriet att explodera eller skada enheten.
• Att koppla in laddaren på fel sätt kan skada enheten. All skada som uppkommer genom felaktig användning täcks ej av garantin

1. Koppla in USB-kabeln i laddaren och plugga in USB-kabeln i din telefons USB-uttag.

pic

2. Plugga in väggadaptern i ett vägguttag

Om du vill ladda med en micro USB-kabel, koppla in Micro USB-kopplaren för att ladda enheten med en micro USB-kabel.

• Micro USB-kontakten ska inte kopplas direkt in i enheten, det kommer att skada porten.
• Micro USB-kopplaren används för att ladda enheten eller att koppla in den i en dator.

pic

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback