Hur tar jag bort mitt SIM-kort från min Galaxy A8/A8+ 2018?

1. Sätt i SIM-kortsverktyget i hålet på SIM-kortsluckan och tryck.
nyckel 

Notera: Verktyget måste stickas i rakt, annars kan skador uppkomma på din enhet.

Du kommer att höra ett litet klick när luckan åker ut.

2. Dra försiktigt ut SIM-kortsvaggan ur telefonen.

 

nyckel2 

3. Ta ur SIM-kortet.

4. Sätt in den nu tomma SIM-kortsvaggan i telefonen

• Om du sätter i SIM-kortsvaggan i telefonen när den är våt kan din enhet skadas. Se alltid till att både telefon och vagga är torra.

• Se till att vaggan sluter tätt för att undvika risken att vatten tar sig in i enheten.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback