Hur man åtgärdar yttre faktorer som påverkar ljudet i en mobil enhet

Ljudet i en mobil enhet kan påverkas av vanliga yttre faktorer som vi ibland inte tänker på. Här nedan följer information om hur man använder skydd och härdningsvätska på korrekt sätt samt hur man lämnar nödläge i fall enheten hamnat under vatten, i syfte att förbättra ljudet.

Innan du provar de rekommenderade lösningarna nedan ska du kontrollera att din enhets programvara är uppdaterad till den senaste versionen. Uppdatera din mobila enhets programvara i följande ordning. 

Steg 1. Gå till Inställningar > Programvaruuppdatering.

Steg 2. Tryck på Hämta och installera

Steg 3. Följ instruktionerna på skärmen.

Viktigt att beakta om du använder skyddstillbehör som inte godkänts av Samsung

 

Se noga till att inte använda skyddstillbehör som inte godkänts av Samsung och som täcker kamera eller blixt. Vi rekommenderar att du uteslutande använder tillbehör som godkänts av Samsung. 

En del skyddstillbehör som inte har godkänts av Samsung, som t.ex. filmer, skyddshöljen och vinyl som sätts fast på enhetens baksida kan täcka över kameran eller blixten, och detta får till följd att luftflödet inne i enheten blockeras. På grund av att luftflödet är blockerat hörs inte det mottagna ljudet tydligt, eller bryts oregelbundet. Volymen kan också vara låg. 

Om den skyddande vinylen inte avlägsnas korrekt från produkten och mikrofonhålet blockeras kan det uppstå brus eller andra störande ljud. Kontrollera mikrofonen i produktens botten och avlägsna all eventuell skyddsplast eller främmande föremål innan användning.

Ta bort vinylen helt och hållet

Notera: Se noga till att ta bort all skyddande vinyl som sitter på produkten vid inköpstillfället.

Viktigt att observera vid användning av skyddsfilm i härdat glas

 

Kunder har på senare tid rapporterat problem vid användning av skärmskydd av härdat glas (dome glass) som finns tillgängliga på marknaden. Det har uppstått problem vid användning av smartphonens funktioner på grund av att man använt för mycket härdningslösning, eller använt lösningen på fel sätt. Var försiktig när du sätter fast skyddsfilmen.

 

Instruktioner

Problem vid användning av en smartphones funktioner, orsakade av att man använt för stor mängd härdningslösning vid fastsättning av skyddsfilm i härdat glas (dome glass) 

 

Några olika typer av skador på smartphones, orsakade av härdningsvätska

Typ 1 Härdningsvätska tränger in i smartphonens mottagardel och blockerar högtalaröppningen så att inkommande ljud inte hörs, eller hörs under samtal. 

Typ 2 Försämrat stereoljud vid uppspelning av multimedia.

Typ 3 Härdningsvätskan har trängt in genom knapparna på vänster och höger sida, vilket fått till följd att känslan av att knappen trycks in har reducerats. 

 

Förebyggande åtgärder

När du använder härdningsvätska, se noga till att den inte tränger in i smartphonens högtalare eller knappar. 

Den ovan beskrivna felfunktionen för produkten som beror på att härdningsvätska trängt in kan, förutom att orsaka problem vid användning av smartphonen, också leda till kostnader för reparationer. När du köper en skyddsfilm av härdat glas ska du för att undvika skada på din smartphone noggrant följa anvisningarna för att sätta fast filmen, och vara extra observant vid användning av härdningsvätska. 

Härdningsvätska kan tränga in i universaluttaget

① Mottagare        ② Härdningsvätska       ③ Knapp

Enheten har doppats i vatten, eller högtalaren är fuktig

 

Om enheten har doppats i vatten eller om högtalaren är fuktig kanske ljudet inte hörs klart under samtal, eftersom vatten kan ha trängt in i högtalaröppningen. 

Börja med att försiktigt torka enheten med en torr och mjuk trasa och låt den torka ordentligt innan du använder den. För att påskynda torkning av vatten från högtalare kan du hålla enheten med dess högtalare vänd nedåt, och skaka enheten försiktigt ett par gånger så att återstående vatten rinner ut. Trots detta kanske ljudet fortfarande inte hörs klart om viss fukt fortfarande finns kvar på den främre högtalaren. Eftersom sådan fukt också kan avlägsnas genom högtalarens vibrationer under samtal ber vi att du under en viss tid kontrollerar enhetens ljud när du ringer. Om det fortfarande föreligger problem med ljudet efter att du provat dessa tips, vänligen ta med din enhet till ett Samsung servicekontor.

Notera: Detta gäller endast vattentåliga telefoner. Icke vattentåliga telefoner får inte utsättas för vätska, inklusive vatten. 

Notera: Enhetens skärmbilder och meny kan variera beroende på enhetsmodell och programvaruversion.

Om din Samsung-mobil, -surfplatta eller -tillbehör uppvisar ett ovanligt beteende, kan du ställa dina frågor till oss i Samsung Members-appen. 

Detta gör att vi kan titta närmare på vad det är som pågår. Alla data är anonymiserade och lagras endast under den tid utredningen pågår. Läs mer om hur du skickar en felrapport i ”Hur du använder Samsung Members-appen”.

Tack för din feedback