Läs om hur du visar navigeringsfältet på din Galaxy-enhet

Navigeringsfältet är ett verktyg på din Galaxy-enhet som ger dig åtkomst till din hemskärm eller tidigare flikar snabbt, enkelt och intuitivt. Ibland kan navigeringsfältet vara dolt. Läs nedan för att lära dig hur du visar den på din skärm.

Bild av navigeringsfältet markerat på en Galaxy-enhet.

På din Galaxy-enhet har du ett fält med tre genvägar. Detta är det som kallas navigeringsfält. Genom det har du åtkomst till tre alternativ genom att trycka på tre olika knappar:

  • Knappen Senaste.
  • Hemknapp.
  • Tillbakaknapp.

Du kan tidigare ha valt att dölja navigeringsfältet genom att välja alternativet svepgester vilket byter ut knapparna med gester på din skärm.

Om du vill se ditt navigeringsfält igen gör du så här:

1 Öppna menyn ”Inställningar” och tryck på ”Skärm”.
2 Bläddra ned och tryck på alternativet ”Navigeringsfält”.
3 Du kan välja mellan ”Knappar” och ”Svepgester”. Välj alternativet ”Knappar” för att visa navigeringsfältet på din skärm.

Ja. Följ dessa steg om du vill ändra knappordningen i navigeringsfältet:

1 Upprepa stegen ovan för att komma till menyn ”Navigeringsfält”.
2 Välj alternativet ”Knappar” och svep till skärmens nederkant. Välj den typ av navigeringsfält du föredrar i menyn ”Knappordning”

Du kan välja mellan två typer av layouter:

  • Knappen Senaste Hemknapp Tillbakaknapp.
  • Tillbakaknapp Hemknapp Knappen Senaste. 

Navigeringsfältet kan försvinna när vissa appar eller funktioner används.

Om du vill visa navigeringsfältet sveper du bara uppåt från skärmens nederkant.

Bild av din skärm med en svep uppåt-gest för att se navigeringsfältet.

Obs! Om du roterar din Galaxy-enhet för att se videon i liggande riktning, kommer navigeringsfältet visas genom att svepa åt vänster eller svepa åt höger på skärmen.

Tack för din feedback