Vad är Energisparläge på min Galaxy-telefon?

Att ha de verktyg du behöver för att kunna använda din Galaxy-enhet så länge som möjligt är ett måste. En av de viktigaste funktionerna för att hjälpa dig uppnå det är Energisparläge. Läs nedan för att lära dig mer om den här funktionen.

Bild av energisparikonen och växlingsknappen bredvid en laddande smartphone med 92 % batteri.

Energisparläge är ett verktyg som hjälper dig att förlänga batteritiden för din Galaxy-enhet genom att inaktivera vissa funktioner eller till och med appar, om du vill. Gör så här om du vill aktivera Energisparläge:

1 Öppna menyn för enhetsinställningar och tryck på ”Batteri och enhetsvård”.
2 Tryck på alternativet ”Batteri”.
3 Tryck på växlingsknappen bredvid alternativet ”Energisparläge” för att aktivera energisparläget.
Bild av menyn ”Batteri” med alternativet ”Energisparläge” markerat.

Du kan också aktivera energisparläget genom att trycka på orden ”Energisparläge”. Nästa skärm kommer då att visa alla alternativ, som börjar med en knapp för ”Av” och ”På", där du enkelt kan aktivera Energisparläge.

Med Energisparläge finns det flera alternativ som du kan anpassa efter behov. Tryck bara på växlingsknappen bredvid den funktion som du vill aktivera.

Visa skärmen ”Energisparläge” med växlingsknapparna för ”Energisparalternativ” påslagna.

De tillgängliga alternativen är:

  • ”Stäng av Always On Display”.
  • ”Begr. processorhast. till 70 %".
  • ”Minska ljusstyrkan med 10 %".
  •  ”Stäng av 5G”.
  • ”Begränsa appar och hemskärm”.

Ja. En av de viktigaste funktionerna i energisparläget är möjligheten att minska antalet tillgängliga applikationer medan energisparläget är aktiverat.

Inställningar → Batteri och enhetsvård → Batteri → Energisparläge → Tryck på växlingsknappen för alternativet Begränsa appar och hemskärm.

Gör så här om du vill lägga till appar medan Energisparläge är aktiverat:

1 Innan du aktiverar Energisparläge ska du se till att aktivera det sista alternativet i menyn ”Energisparläge” – ”Begränsa appar och hemskärm”.
2 Aktivera Energisparläge genom att ändra växlingsknappen till ”På”.
3 När du aktiverar Energisparläge visar telefonen din hemskärm. Där kan du se de standardappar som du kan använda och lägga till fler appar genom att trycka på knappen för att lägga till appikoner.
Bild av hemskärmen med Energisparläge aktiverat och knappen för att lägga till appar markerad.

Gör så här om du vill ta bort appar medan Energisparläge är aktiverat:

Bild av hemskärmen med Energisparläge aktiverat och knappen för fler alternativ markerad. Bild av hemskärmen med Energisparläge aktiverat och knappen för fler alternativ markerad.

Steg 1. På hemskärmen trycker du på ikonen för fler alternativ uppe till höger på skärmen.

Bild av hemskärmen med en tryckning på alternativet ”Redigera”. Bild av hemskärmen med en tryckning på alternativet ”Redigera”.

Steg 2. Tryck på ”Redigera”.

Bild av hemskärmen med en tryckning på borttagningsikonen. Bild av hemskärmen med en tryckning på borttagningsikonen.

Steg 3. Välj det alternativ som du vill ta bort och tryck på borttagningsikonen.

Bild av hemskärmen med alternativet ”Klar” markerat. Bild av hemskärmen med alternativet ”Klar” markerat.

Steg 4. När du är klar med att redigera din meny trycker du på ”Klar”.

Observera! Denna metod kan variera något beroende på din enhet.

Tack för din feedback