Vad gör man när GPS:en inte fungerar som den ska på en Android-enhet?

Android-mobilenheter har en GPS-antenn så att du kan övervaka din platsangivelse i realtid när du vill. Det kan dock hända att din enhet inte är exakt i platsangivelsen och kan ange en tidigare plats eller ta 2-3 minuter längre tid än vanligt för att få fram din position. Nedan beskrivs hur du kan förbättra GPS-exakthet på din mobila enhet.

Innan du börjar, se till att din mobilenhet och dess appar har de senaste uppdateringarna. För att uppdatera, följ dessa steg:

Steg 1. Gå till Inställningar > Programvaruuppdatering

Steg 2. Tryck på on Hämta och installera

Steg 3. Följ anvisningarna på skärmen.

Så uppdaterar du Googles Network Location Provider (NLP)

Platsangivelsen för Android-enheter kontrolleras vanligtvis genom GPS-signalen. När GPS-signalen är låg, till exempel om du är inomhus, kan Google Network Location Provider (NLP) användas för att förbättra platsangivelsens exakthet. Den plats som erhålls av Google NLP kan skilja sig från den faktiska aktuella platsen om Wi-Fi-informationen, från Google servern, eller mobilinformationen, från operatörens basstation, inte är exakt. Till exempel kan en felaktig plats delas med Android-enheten om Wi-Fi- eller mobilinformationen ändras. Det tar en viss tid att uppdatera den faktiska aktuella platsen på Google servern. Detta är varken ett enhetsfel eller ett problem hos mobilnätsoperatören.

Även om GPS fungerar inomhus, så är det utomhus signalen är bäst. Justera därför inställningarna på din enhet, innan du ber om en platsangivelse med en GPS-app. Utomhus kommer platsangivelsen vara mer precis.

 

Så installerar du Platsangivelsens exakthet 

Steg 1. Gå till Inställningar> tryck Plats.

Steg 2. Tryck Platsangivelsens exakthet och slå på.

Platsangivelsens exakthet.

Inställningar för att öka precisionen genom Wi-Fi- och Bluetooth-sökning

  • Wi-Fi-sökning: Låt appar använda Wi-Fi för en mer noggrann platsangivelse, även när Wi-Fi är avstängt. 
  • Bluetooth-sökning: Låt appar använda Bluetooth för en mer noggrann platsangivelse, även när Bluetooth är avstängd.
Så förbättrar du GPS lokaliseringen.

Stå utomhus när du återaktiverar

Om du befinner dig inomhus, gå ut för att återaktivera GPS. Det är lättare att få kontakt med GPS-signalen om hinder undviks, till exempel om du står mellan väggar eller om väderförhållandena inte är gynnsamma.

- Återaktivera GPS genom att stänga av och sätta på Plats-ikonen i Snabbpanelen. Gå sedan till Maps-appen för att se om den aktuella platsen är precis.

Justera inställningarna för platsbehörighet

Check 1. När man laddar ner appar med GPS-information, på en Android 10 eller nyare, krävs det enligt Googles policy ett tillstånd. När du kör en app som använder sig av GPS, visas ett meddelande om att ändra inställningen för lokaliseringstillståndet. Det är möjligt att du sedan inte kommer ihåg att ändra tillbaka det. Om du inte kan hitta din nuvarande plats i någon app bör du se över tillstånden i dess inställningar.

Steg 1. Gå till InställningarPlatsAppbehörighet

Steg 2. Välj en App (Navigator, Maps, m.m.) > tryck Tillåts alltid

Så justerar du inställningarna för app-behörighet.

Check 2. Om du inte har appens senaste version (Navigator, Map, m.m.), uppdatera och försök igen.

Check 3. Prova att köra andra appar med navigations- och kartprogram. Om de inte ger något problem, kan det vara appen som inte fungerar som den ska. Kontakta i så fall app-utvecklaren. 

Obs:

  • GPS användning vid roaming utomlands: Om du inte har dataroaming aktiverad när du vistas utomlands, kan det ta lång tid för GPS:en att få fram en exakt positionsangivelse. Du kan förbättra lokaliseringen genom att koppla upp dig på en Wi-Fi anslutning. Du behöver inte vara konstant ansluten. En stund räcker för att ta emot extra data.
  • Enhetsbilderna och menyer kan variera, beroende på internetleverantör, modell och programvaruversion. 

Om du upplever svårigheter med din Samsung mobil, surfplatta, eller andra bärbara mobila apparater, kan du få svar på Samsung members-appen.

Detta hjälper oss att veta vad som händer. Informationen som ges är anonym och sparas endast under utredningen. Ta reda på mer om hur man skickar en felrapport i 'Hur du använder Samsung Members-appen'

Tack för din feedback