Vad kan jag göra när Bluetooth eller Wi-Fi fungerar instabilt på min Galaxy Z Flip?

Till skillnad från vanliga smarttelefoner är din Galaxy Z Flip särskilt utformad för att kunna vikas ihop. Med den nya formfaktorn hos den här vikbara enheten från Samsung kan du hålla hela den hopvikta enheten med händerna, och det kan påverka radiovågor som Bluetooth, Wi-Fi, och andra nätverk. 

Kontrollera först följande situationer

Fäst inte metallklistermärken vid enhetens antennområde (sidan med omslagsskärmen).

Sätt inte på något skydd av metalliskt material på enheten.

Användaren rekommenderas att använda enheten med det medföljande produktskyddet för att undvika direktkontakt med antennen med händerna.

Kontrollera anslutnings- och nätverksinställningarna

Steg 1. Starta appen Inställningar.

Steg 2. Tryck på Anslutning

Steg 3. Slå på Bluetooth-reglaget för att återaktivera det.

Skärmbild som visar hur du återaktiverar Bluetooth

Om du fortfarande har problem att ansluta, prova följande för att återställa nätverksinställningarna på din enhet. 
 

Steg 1. Starta appen Inställningar.

Steg 2. Tryck på menyn Allmän hantering.  

Steg 3. Tryck på menyn Återställ.

Steg 4. Tryck på menyn Återställ nätverksinställningar.

Steg 5. Tryck på knappen Återställ inställningar.  

Skärmbild som visar hur du återställer nätverksinställningar på enheten.

Obs: När du återställer nätverksinställningarna på din enhet kan du förlora registrerad information.

Tack för din feedback