Varför har ljudkvaliteten i mina Gear IconX försämrats?

Om du upplever att ljudkvaliteten försämras efter en viss tids användning av dina Gear IconX-hörlurar ska du inte oroa dig. Det kan bero på ett anslutningsfel eller att hörlurarnas ljudöppningar är smutsiga.

 

För att förhindra störningar i anslutningen ska du säkerställa att det trådlösa nätverket fungerar och att hörlurarna inte utsätts för elektromagnetisk strålning.

 

För optimal signalmottagning bör dina två anslutna Bluetooth-enheter inte vara längre bort än 5 meter från varandra.

Varning: Det maximala garanterade avståndet kan variera beroende på användningsmiljö.

Håll alltid hörlurarna rena. Se till att det inte finns smuts eller skräp på dem som t.ex. öronvax eftersom ljudkvaliteten kan försämras kraftigt.

Så rengör du IconX

IconX har en lättanvänd rengöringssats som förhindrar att smuts byggs upp och säkerställer att ljudkvaliteten bevaras.

 

Rengöringssatsen innehåller: 

  • Borste
  • Metallnät
1 Ta loss insatserna från hörlurarna.
Tabort vingspetsarna
2 Borsta av dem försiktigt med borsten.
Använd borsten för att försiktigt avlägsna damm och smuts
3 Sätt tillbaka insatserna.
Sätt vingspetsarna tillbaka på

Om du upplever försämrad ljudkvalitet eller ljudstyrka ska du byta ut metallnätet:

1 Ta loss insatserna från hörlurarna.
Tabort vingspetsarna
2 Ta loss metallnätet med ett mjukt spetsigt föremål.
Tabort trådnätet med penselverktygets spetsiga ände
3 Ta fram det nya metallnätet som finns i rengöringssatsen.
Ta ett nytt trådnät från rengöringssatsen
4 Sätt i det nya metallnätet.
Byt trådnätet
5 Sätt tillbaka insatserna.
Sätt Vingspetsarna tillbaka på

Tack för din feedback