LJUD

Ljudinnovationer i ett nytt ljus

2020 Samsung QLED TV med inbyggda högtalare som skapar en surroundkänsla av ljudet från flygplanet

Ljud som upplevs följa objektet i bild

Object Tracking Sound+ (OTS+)

Med OTS+ kan TV:n använda högtalare inbyggda i dess hörn, och skapa en ljudbild som upplevs följa objektet på skärmen. Tack vare den avancerade ljudanalysen och högtalarna som omger bilden, kan ljudet placeras så att det ger en naturlig känsla av rymd och djup.

Samsung QLED TV med ett ljud som tycks följa båtens rörelser genom att använda OTS+ teknologi.
På ett vattendrag visas en båt som cirklar moturs innan den lämnar skärmens övre vänstra sida. Object Tracking Sound Plus låter båtens ljud höras direkt från båtens relativa skärmplats när den rör sig runt skärmen. En animerad grafik överlagras på den rörliga båten för att visualisera hur Object Tracking Sound Pluslåter, för användare som kan ha stängt av sidans volym.

Följ dialogen oavsett omgivningsljud

Active Voice Amplifier (AVA)

Det är inga konstigheter. AVA analyserar i realtid omgivningsljudet för att identifiera ljud som kan störa din upplevelse. Ifall funktionen upptäcker ett ljud, kan den förstärka talet så att det blir lättare att urskilja röster och dialog från TV:n. Du kanske inte alltid kan titta i lugn och ro, men du behöver inte missa handlingen.

Enljudkurva visar hur TV:n kan identifiera oljud från en dammsugare, och hur TV:n optimerar ljudet för att kunna leverera ett tydligt tal, tack vare AVA funktionen.
En närbild av en QLED-TV visas från en vinkel. Bilden på skärmen visar en kvinna som pratar med sin kollega på jobbet. För att illustrera Active Voice Amplifier förstoras en animerad grafik över kvinnans tal i storlek när bullret runt henne ökar. En dammsugaranimation och en ljudvåganimering spelas samtidigt utanför skärmen och till höger om den avbildade QLED-TV:n. Active Voice Amplifier ökar automatiskt dialogvolymen vid behov.

Ljudanpassning i realtid

Adaptive Sound+

Varje scen analyseras i realtid av QLED TV för att identifiera programtypen och automatiskt välja en passande ljudinställning. Först separeras och analyseras det inkommande ljudet. Därefter kan Quantum Processor anpassa ljudet på lämpligt sätt för att bäst passa innehållet.

Bilder visar olika typer av innehåll; - nyheter, en konsert, och en livlig arena där ett sport evenemang äger rum. Ljudet illustreras med ljudvågor i olika färger, som symboliserar hur Adaptive Sound teknologi används för att anpassa ljudet.

Varje rumstyp påverkar akustiken på sitt eget sätt. QLED TV:ns ljudsensor analyserar rummet och installationen genom att mäta hur ljudet reflekteras. Därefter kan Quantum Processorn anpassa ljudet i realtid. Du kan lugnt placera din QLED TV där du vill, och låta processorn automatiskt ljustera ljudinställningarna åt dig.

En QLED-tv från 2020 slås på i ett vardagsrum, medan en person sitter på en soffa mitt emot den med en fjärrkontroll i handen och ser på TV:n. En ljudvågsillustration visar hur Samsung QLED TV analyserar och anpassar ljudet för ditt rum genom att ljudvågor skickas ut för att fastställa måtten på utrymmet som TV: n är i. En illustratör visar två vågor som är TV: s ursprungsljud och reflektion av TV:ns ljud.

TV och soundbar i ett skönt samarbete

Q Symphony

För första gången kan Samsung soundbar använda TV:ns högtalare för att förstärka upplevelsen och ge ett skönt surroundljud. Samsungs 2020 Q-series Soundbars kan låta de egna front-, sido- och uppåtriktade högtalarna samarbeta med TV:ns övre högtalare.

* Funktionen finns på vissa modeller och storlekar.
* Funktionen kräver en soundbar som är kompatibel med Q Symphony.
Två TV-skärmar jämför Q-Symphony ljudteknik. På vänster sida stängs Q-Symphony-ljudet av och ljudet kommer endast från soundbar:en. På höger sida är Q-Symphony PÅ och förutom från soundbar:en spelas också ljud från de två övre hörnen på QLED-TV: n.
En simulerad jämförelse av QLED 2020 Q-Symphony ljudteknologi visar två identiska vardagsrumsmiljöer sida vid sida, var och en med en man som sitter framför en QLED-TV och en soundbar. På vänster sida stängs Q-Symphony-ljudet av och ljudet kommer endast från soundbar:en. På höger sida är Q-Symphony PÅ och utöver soundbar:en spelas också ljud från de två övre hörnen på QLED-TV: n, vilket resulterar i en mer uppslukande ljudupplevelse.

Ljudsystemet i våra QLED 2020 modeller är utveckade och testade i vår toppmoderna anläggning, Samsung Audio Lab i Kalifornien. Allt för att kunna leverera en smakfull ljudupplevelse som kan matcha den erkänt höga bildkvaliteten.
Med innovationer som OTS+, AVA och Q Symphony fortsätter Samsung att lyfta TV-ljudet till nya höjder.