Ako spustiť režim Kalibrácia na Vašej práčke

Práčka Samsung automaticky detekuje váhu Vašej bielizne. To jej umožní zlepšiť a vyvážiť jej výkon. Pre presnejšiu detekciu váhy spustite po inštalácii režim Kalibrácia.

Čo je režim Kalibrácia?

Režim Kalibrácia sa doporučuje spustiť pred začiatkom prania po tom, čo bola Vaša práčka inštalovaná alebo presťahovaná. Práčky Samsung dokážu automaticky detekovať váhu bielizne a dávkovať množstvo vody. A čo viac, vyvážená práčka nespôsobuje nadmerný hluk a vibrácie počas prania. Naviac režim Kalibrácia je možné spustiť, keď sa hodnota detekcie váhy zmenila alebo potrebujete pokračovať s presnejšou detekciou.

 

Dĺžka režimu Kalibrácia

 

Režim Kalibrácia bežne zabere 3-5 minút, ale záleží na modeli práčky.

kalibračný režim

Poznámka:  

 • Pred kalibráciou sa uistite, že bubon práčky je prázdny.
 • Skutočný vzhľad ovládacieho panela sa môže líšiť v závislosti na modeli práčky.
 • Tento obrázok v angličtine je len ilustračný, ale je dostupný aj vo Vašom jazyku.

Práčka s predným plnenímKliknutím Rozbaliť

Použitie tlačidiel Teplota (Temp.) a Odložený koniec (Delay End) (+)

 

Krok 1. Vyberte z práčky všetku bielizeň a akýkoľvek iný obsah.

Krok 2. Vypnite práčku a potom ju znova zapnite.

Krok 3. Podržte zároveň tlačidlá Teplota (Temp.) a Odložený koniec (Delay End) (+) po 3 sekundy, aby ste sa dostali do režimu Kalibrácia. (Na displeji sa objaví skratka Cb)

Krok 4. Stlačte tlačidlo START/PAUSE, aby ste zahájili cyklus kalibrácie.

Krok 5.  Bubon sa bude otáčať po smere a proti smere hodinových ručičiek po dobu 3 minút.

Krok 6. Keď je cyklus kompletný, na displeji sa objaví 0 a práčka sa automaticky vypne.

kalibrácia na prednom plnení

Poznámka:

 • Skutočný vzhľad ovládacieho panela sa môže líšiť v závislosti na modeli práčky.
 • Tento obrázok v angličtine je len ilustračný, ale je dostupný aj vo Vašom jazyku.
 • Pridajte testovací cyklus, aby ste sa uistili, že je práčka správne nainštalovaná. (Dostupné len na niektorých modeloch).
Práčka s vrchným plnenímKliknutím Rozbaliť

Krok 1. Vyberte z práčky všetku bielizeň a akýkoľvek iný obsah.

Krok 2. Na zapnutej práčke podržte zároveň tlačidlá Teplota (Temp.) a Odložený koniec (Delay End) po 3 sekundy.

Krok 3. Stlačte a držte tlačidlo START/PAUSE, aby ste spustili režim Kalibrácia.

Krok 4. Pulzátor sa otáča po smere a proti smere hodinových ručičiek približne 1 minútu.

Krok 5. Keď je režim Kalibrácia ukončený, objaví sa na displeji 0 a práčka sa automaticky vypne.

kalibrácia na hornom plnení

Poznámka:

 • Pred kalibráciou sa uistite, že bubon práčky je prázdny.
 • Skutočný vzhľad ovládacieho panela sa môže líšiť v závislosti na modeli práčky.
 • Tento obrázok v angličtine je len ilustračný, ale je dostupný aj vo Vašom jazyku.
Práčka FlexWash (Dostupné len na niektorých modeloch) Kliknutím Rozbaliť

Kalibrácia práčky s horným plnením

 

Krok 1. Vyberte z práčky všetku bielizeň a akýkoľvek iný obsah.

Krok 2. Zapnite práčku stlačením tlačidla POWER na ovládacom paneli práčky s horným plnením.

Krok 3. Podržte zároveň tlačidlo Bavlna (COTTON) a Teplota (Temp.) po dobu 3 sekúnd.

Krok 4. Stlačte tlačidlo START/PAUSE, aby ste zahájili kalibráciu.

Krok 5. Počas procesu budú dvierka uzamknuté a vaňa sa bude otáčať po smere a proti smere hodinových ručičiek po dobu niekoľkých minút.

Krok 6. Po ukončení sa vrchná práčka automaticky vypne. 

 

Kalibrácia spodnej práčky

 

Krok 1. Vyberte z práčky všetku bielizeň a akýkoľvek iný obsah.

Krok 2. Zapnite práčku stlačením tlačidla POWER na ovládacom paneli spodnej práčky.

Krok 3. Podržte zároveň tlačidlá Teplota (Temp.) a Odložený koniec (Delay End) na ovládacom paneli spodnej práčky po dobu 3 sekúnd.

Krok 4. Stlačte tlačidlo START/PAUSE na ovládacom paneli spodnej práčky, aby ste zahájili režim Kalibrácia.

Krok 5. Po ukončení sa spodná práčka automaticky vypne.

kalibrácia na flexwash

Poznámka: 

 • Pred kalibráciou sa uistite, že bubon práčky je prázdny.
 • Namiesto rotácie vaničky spodnej práčky otáča bubon.
 • Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť v závislosti na modeli.
 • Keď žiadny z uvedených spôsobov nepatrí k Vašej práčke, navštívte support.com a pre získanie ďalších informácií si stiahnite celý Používateľský manuál pre Vašu práčku.

 

V prípade, že sa Vaša práčka zastavíKliknutím Rozbaliť

Pokiaľ sa Vaša práčka zastaví počas prania, môže to mať niekoľko dôvodov. Ak používate práčku prvý krát po jej inštalácii alebo presťahovaní, spustite prosím najskôr režim Kalibrácia, skôr ako začnete prať bielizeň. Zároveň skontrolujte práčku a zvolený program.

Poznámka: Pridajte testovací cyklus, aby ste sa uistili, že je práčka správne nainštalovaná. (Dostupné len v niektorých modeloch)

Ďakujeme vám za vašu reakciu

Online

Napište nám na chat, WhatsApp, alebo nám pošlite email.


ZISTIŤ VIAC >

Telefonicky

Získajte pomoc od jedného z našich odborníkovZISTIŤ VIAC >

Navštíviť servisné stredisko

Či je váš produkt ešte v záruke, alebo už nie, radi vám pomôžeme.


NÁJSŤ NAJBLIŽŠIE SERVISNÉ STREDISKO >

Kontaktujte nás