Sprievodca riešením problémov s chladničkou

Samsung chladnička v kuchyni

Nižšie uvedený návod je navrhnutý tak, aby pomohol vyriešiť problémy, ktoré sa môžu naskytnúť s Vašou chladničkou.

Teplota

Problém

Možné riešenia

Chladnička / mraznička nefunguje alebo je teplota príliš vysoká

• Uistite sa, že je napájací kábel správne zapojený.

• Skontrolujte nastavenie regulácie teploty alebo skúste nastaviť nižšiu teplotu.

• Chráňte chladničku pred priamym slnečným svetlom a radiátormi.

• Skontrolujte, či je dostatočná vzdialenosť medzi chladničkou a stenami alebo skrinkami. Doporučujeme nechať medzi chladničkou a stenami (alebo skrinkami) vzdialenosť najmenej 5 cm.

• Nepreťažujte chladničku. Uistite sa, že jedlo neblokuje ventilačné otvory.

Chladnička / mraznička príliš mrazí

• Skontrolujte nastavenie regulácie teploty alebo skúste nastaviť vyššiu teplotu.

Vnútorné steny sú zahriate

• Aby sa zabránilo zahrievaniu, tak má chladnička v predných rohoch potrube odolné proti teplu.

• Pokiaľ sa zvýši teplota okolia, účinnosť jednotky sa zhorší. Nejedná sa o chybu.

Nepríjemné pachy

Problém

Možné riešenia

Chladnička zapácha

• Skontrolujte, či v chladničke nie je pokazené jedlo a prípadne ju vyčistite.

• Uistite sa, že jedlo so silným zápachom je uložené vo vzduchotesných nádobách.

Mraznička

Problém

Možné riešenia

Mrzne okolo ventilov

• Uistite sa, že ventilačné otvory na chladničke nie sú blokované.

Na vnútorných stenách sa tvorí ľad

• Skontrolujte, či je možné dvere správne zatvoriť.

• Vyčistite tesnenie dvierok.

Kondenzácia

Problém

Možné riešenia

Zrážanie vody na vnútorných stenách

• Zkontrolujte, zda v lednici není zkažené jídlo a případně ji vyčistěte.

• Uistite sa, že jedlo so silným zápachom je uložené vo vzduchotesných nádobách.

Voda / ľad (len modely s dávkovačom)

Problém

Možné riešenia

Prúd vody je slabší ako obyčajne

• Skontrolujte, či je tlak vody medzi 138-827 kPa.

Výrobník ľadu vydáva bzučivý zvuk

• Ak je výrobník ľadu aktivovaný, ale nie je pripojená voda ku chladničke, vypnite výrobník ľadu.

Výrobník ľadu nevyrába ľad

• Pokiaľ bol výrobník ľadu nedávno nainštalovaný, začne produkovať ľad 12 hodín po jeho zapnutí.

• Teplota mrazničky môže byť príliš vysoká. Pokiaľ je prostredie teplé, nastavte teplotu pod -18 °C (0 °F) alebo -20 °C (-4 °F).

• Vypnite funkciu Zámok na vstupnom paneli.

• Uistite sa, či je chladnička zapnutá.

Zariadenie nevydáva ľad

• Pokiaľ sa dávkovač ľadu dlhšiu dobu nepoužíva (približne 3 týždne), môže sa nahromadiť ľad. Preto doporučujeme vyprázdniť nádobku na kocky ľadu a vypnúť výrobník ľadu.

• Skontrolujte, či je nádobka na kocky ľadu správne vložená.

• Skontrolujte, či je vodovodné potrubie správne nainštalované.

• Skontrolujte, či je uzatvárací ventil vodovodného potrubia v uzatvorenej polohe.

Zariadenie nepridáva vodu

• Skontrolujte, či je vodovodné potrubie správne nainštalované.

• Skontrolujte, či je uzatvárací ventil vodovodného potrubia v uzatvorenej polohe.

• Vypnite funkciu Zámok na vstupnom paneli.

• Používajte len filtre poskytované alebo schválené spoločnosťou Samsung. Neschválený filter môže vytiecť a poškodiť chladničku.

Smart Things

Problém

Možné riešenia

Smart Things

• SmartThings je navrhnutý pre Android 6.0 (Marshmallow) alebo novšie, iOS 10.0 alebo novšie, iPhone 6 alebo novšie a je optimalizovaný pre inteligentné telefóny Samsung (séria Galaxy S a Galaxy Note).

• SmartThings je k dispozícii len pre kompatibilné modely. Pôvodná aplikácia Samsung Smart Refrigerator sa nemôže pripojiť k modelom SmartThings.

• Aby ste mohli aplikáciu používať, musíte byť prihlásení ku kontu Samsung.

• Uistite sa, že smerovač internetovej siete funguje správne.

• Uistite sa, že je inteligentný domáci adaptér správne vložený.

• Pokud je ikona WiFi na displeji chladničky vypnutá, znamená to, že síťové připojení ještě nebylo navázáno. V takovém případě použijte SmartThings pro připojení a registrujte chladničku k přístupovému bodu (AP/Router) ve vaší domácnosti.

• Sieťové pripojenie môže zlyhať v dôsledku vzdialenosti od Vášho prístupového bodu alebo elektrického rušenia. Počkajte chvíľu a potom skúste znova.

• Ak je aplikácia SmartThings správne pripojená k chladničke, ale nefunguje, ukončite a reštartujte SmartThings alebo odpojte a znova pripojte router. Odpojte adaptér Smart Home a znova ho riadně pripojte. Potom to skúste znova.

Ďakujeme vám za vašu reakciu