Ako použiť funkciu „ Nájsť moje slúchadlá“?

Vďaka tomu, že sú Galaxy Buds a slúchadlá Gear IconX bezdrôtové a bez káblov, je ich využitie určené na cesty. Ak slúchadlá stratíte, môžete v aplikácii Galaxy Wearable použiť funkciu „Nájsť moje slúchadlá“ pre zistenie ich polohy.

Nájsť stratené slúchádlá

1 Ťahajte prstom na obrazovke smerom nahor, alebo nadol pre otvorenie stránky aplikácií, alebo pustite Aplikácie.
2 Spustite aplikáciu Galaxy Wearable. Klasicky by mala byť aplikácia automaticky stiahnutá v zložke Samsung. Pokiaľ tu nie je, stiahnite si ju prosím z Galaxy Store alebo Obchod Play.
3 Pre vyhľadanie klepnite na položku Nájsť moje slúchadlá.
4 Stlačte Štart (ikona lupy).
5 Slúchadlá začnú pípať a hlasitosť sa začne po dobu troch minút zvyšovať.
6 Stlačte Stop pre ukončenie hľadania.

Pokiaľ funkcia nefunguje

Funkcia „Nájsť moje slúchadlá“ sa pripája k slúchadlám použitím IR senzora. Pokiaľ je tu iné zariadenie, využívajúce rovnaký typ signálu, pripojenie môže byť prerušené a pípanie nemusí byť počuť. Tieto funkcie môžu tiež brániť správnemu fungovaniu, pokiaľ je IR signál rušený:

-         Automatické stíšenie pri zložení slúchadiel
-         Ovládací dotykový panel na slúchadlách

Skúste zavrieť a otvoriť kryt slúchadiel pre reštartovanie Bluetooth párovania. Pokiaľ problém pretrváva, kontaktujte prosím Autorizované Servisné Stredisko Samsung.

Poznámka: Uistite sa, že sú slúchadlá v maximálnej vzdialenosti 10 metrov od Bluetooth zariadenia, vzdialenosť môže byť veľmi závislá na prostredí. Aby funkcia fungovala, musia byť slúchadlá zapnuté a prepojené s aplikáciou.

Ďakujeme vám za vašu reakciu