Ako pripojím ďalšie S Pen?

Q: Ako pripojím ďalšie S Pen?

A: Pred používaním funkcií S Pen, napríklad pre písanie farebných poznámok alebo vzdialené ovládanie telefónu, je potrebné S Pen pripojiť k zariadeniu.

1 Vložte S Pen do príslušného konektoru.
2 Otvorte notifikačný panel, stlačte (Vzdialené pero S Pen) a potom tlačidlo stlačte znova pre reaktiváciu.
Obrazok

Ikona S Pen sa rozbliká a začne se pripájať. Pred dokončením pripájania nastane krátka pauza. Keď je S Pen pripojený, ikona opäť zmizne.

Poznámka:

• Môžete pripojiť iba výrobcom schválený S Pen, ktorý podporuje Bluetooth (BLE)

• Pokiaľ vytiahnete S Pen počas párovania, celkový postup párovania bude stratený.

• Ak sa nepodarí S Pen pripojiť alebo chcete používať predchádzajúci, zopakujte metódou opísanou vyššie.

Ďakujeme vám za vašu reakciu