Ako pripojím Note9 S Pen cez Bluetooth?

Plne využívajte váš Note9 prostredníctvom diaľkového ovládača S Pen, ktorý má dosah do 10m. 

 

Pero podporované Note9 je už pripojené k zariadeniu, takže netreba manuálne nastavovať Bluetooth.

 

Ak chcete pripojiť iné S Pen k zariadeniu, pripojte ho cez Bluetooth a naplno si užívajte jeho funkcionality. 

Prosím, vezmite na vedomie: Môžete pripojiť iba S Pen schválené spoločnosťou Samsung, ktoré podporuje Bluetooth s nízkou spotrebou (BLE).

Pripájanie iného S Pen
1 Zasuňte S Pen do slotu a vytvorte spojenie.
2 Otvorte panel notifikácií rolovaním odvrchu zariadenia smerom dolu.
3 Rozbaľte možnosti na notifikačnom paneli.
Panel notifikácií
4 Presuňte notifikačný panel doľava.
Rozšírený panel notifikácií
5

Kliknite na S Pen diaľkový.

Možnosti diaľkového ovládača S Pen v notifikačnom paneli
6 Kliknite naň znovu a deaktivujte ho.

Ikona S Pen na stavovom riadku zabliká a môže trvať niekoľko minút, kým sa pripojí. 

Ikona S Pen

Prosím, vezmite na vedomie: Neodpájajte S Pen zo zariadenia zo zariadenia, keď sa pripája. Ak to urobíte, pripájanie sa preruší.

Keď je S Pen pripojený, ikona S Pen na stavovom riadku zmizne.

 

Ak pripájanie zlyhá alebo chcete použiť predchádzajúce S Pen, zapojte ho znovu podľa vyššie uvedených krokov.

Resetovanie S Pen

Existujú dva spôsoby na resetovanie S Pen: 

1

Dlho podržte ikonu S Pen diaľkový.

2 Automaticky sa otvorí obrazovka nastavení S Pen diaľkový.
3 Kliknite na ikonu „viac možností“.
Kliknite ďalej na S Pen diaľkové menu
4

Kliknite na Resetovať S Pen.

Voľba S Pen reset v diaľkovom menu S Pen

Môžete tiež ísť cez Nastavenia:

1

Otvorte Nastavenia.

2

Kliknite na Pokročilé funkcie.

3

Kliknite na S Pen.

4

Kliknite na S Pen diaľkový.

5 Kliknite na ikonu „viac možností“.
Kliknite ďalej na S Pen diaľkové menu
6

Kliknite na Resetovať S Pen.

Voľba S Pen reset v diaľkovom menu S Pen

Ďakujeme vám za vašu reakciu