Čo všetko môžem robiť s bezdotykovým príkazom?

Bezdotykový príkaz je vlastnosť, ktorá Vám dovolí S Pen využívať naplno. Prístup do všetkých funkcií a aplikácií je s bezdotykovým príkazom rýchlejší a jednoduchší.

 

Vyvolanie bezdotykového príkazu

 

Existujú tri rôzne spôsoby, ako bezdotykový príkaz vyvolať.

 

• Pri vytiahnutí pera S Pen z telefónu sa bezdotykový príkaz objaví automaticky

• Priblížte hrot pera k displeju a stlačte tlačidlo na pere                                                                                                           

• Stlačte perom S Pen ikonu "Bezdotykový príkaz"

Obrazok

Zapnutie a vypnutie bezdotykového príkazu

 

Pokiaľ sa Vám nezobrazuje ikona bezdotykového príkazu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.            

1 Otvorte "Nastavenia"
2 Klepnite na Pokročilé funkcie
Obrazok
3 Stlačte S Pen
4 V menu Bezdotykový príkaz aktivujte "Plávajúca ikona". Od tejto chvíle sa bezdotykový príkaz objaví vždy, keď vytiahnete pero S Pen zo zariadenia.
Obrazok

K odstráneniu ikony bezdotykového príkazu vykonajte rovnaké kroky, ale s tým rozdielom, že Plávajúca ikona bude vypnutá.
Ďalší spôsob je 'pretiahnutie' bezdotykového príkazu do koša na displeji. Bezdotykový príkaz potom zmizne.

Poznámka: Bezdotykový príkaz môžete "pretiahnuť' ľubovoľne po obrazovke. Dôjde tak k premiestneniu ikony. 

Úprava bezdotykového príkazu

 

Po vyvolaní bezdotykového príkazu sa otvorí 'plávajúce' menu s rôznymi aplikáciami a funkciami. Môžete tieto aplikácie nahradiť aplikáciami, ktoré sú pre Vás využívanejšie a obľúbenejšie.

 

Môžete tiež pridať novú aplikáciu alebo skratku pre bezdotykový príkaz kliknutím na Pridať zástupcu alebo priamo v Nastavení telefónu.

Obrazok

Úprava zástupcu cez 'Pridanie zástupcu'

1 Vyvolajte bezdotykový príkaz
2 Vyberte ikonu "Pridať zástupcu"
Obrazok
3 Vyberte funkcie alebo aplikácie, ktoré sa v bezdotykovom príkaze majú objavovať. Tie budú automaticky pridané. Je možné ich tiež odstrániť kliknutím na ikonu "mínus" (-)
Obrazok

Úprava zástupcu cez ikonu nastavenia

1 Klepnite na ikonu "Nastavenia"
Obrazok
2 Stlačte "Zástupca"
3 Vyberte aplikácie alebo funkcie, ktoré v bezdotykovom príkaze chcete zobrazovať. Automaticky budú pridané a opäť ich môžete 'mínusom' (-) vymazať.

Úprava zástupcu cez Nastavenie telefónu

1 Otvorte "Nastavenia"
2 Stlačte "Rozšírené funkcie"
3 Vyberte "S Pen"
4 Stlačte Zástupca v menu 'bezdotykový príkaz'
5 Vyberte aplikácie alebo funkcie, ktoré v bezdotykovom príkaze chcete zobrazovať. Automaticky budú pridané a opäť ich môžete 'mínusom' (-) vymazať.

Ďakujeme vám za vašu reakciu