Zmeny v synchronizácii galérie, Samsung Cloud Drive a Premium Storage

Zmeny v synchronizácii galérie, Samsung Cloud Drive a Premium Storage

Samsung Cloud už nebude podporovať služby synchronizácie Galérie, Samsung Cloud Drive a Premium Storage a Vaše tu uložené údaje môžu byť vymazané, pokiaľ urýchlene nezareagujete. Termín ukončenia týchto funkcií je pre Českú a Slovenskú republiku 30. júna 2021. Ukončenie prebehne postupne v dvoch fázach, tie sú podrobnejšie rozpísané nižšie.

Niektoré služby na Samsung Cloud sa menia, synchronizácie Galérie a disku pre aplikáciu Moje súbory budú teraz podporované na Microsoft OneDrive (s výnimkou niektorých krajín a modelov zariadení). Všetky obrázky, videá a súbory synchronizované z Galérie alebo aplikácie Moje súbory, ktoré nebudú migrované na Microsoft OneDrive, budú čoskoro odstránené zo Samsung Cloud. Urýchlene prosím podniknite kroky k presunutiu alebo stiahnutiu všetkých údajov, ktoré si chcete zachovať. Pokiaľ máte predplatený plán Premium Storage, bude automaticky zrušený k termínu fáze 1 a môže Vám byť prípadne vrátený poplatok. Zistite viac o tomto oznámení.

Upozornenie: Už sa nebudete môcť prihlásiť k predplatnému služby Samsung Cloud synchronizácia Galérie, Samsung Cloud Drive alebo Premium Storage.

Aké mám možnosti?

 
Existujú dva spôsoby, ako zachovať existujúce údaje v synchronizácii Galérie a / lebo údaje Samsung Cloud Drive.

Možnosť 1 – Migrujte na OneDrive. Môžete použiť vstavanú funkciu OneDrivu k migrácii súborov na Microsoft OneDrive, čo znamená, že obrázky a videá v Galérii a súbory už predtým synchronizované so Samsung Cloud budú teraz synchronizované na Microsoft OneDrive. Migrácia bude k dispozícii až do fáze 1 a v jej priebehu. Po tomto dátumu už nebude možné údaje medzi Samsung Cloud a Microsoft OneDrive presúvať.   Pokyny nájdete v tejto príručke.

Možnosť 2 – Stiahnutie do osobného úložiska. Môžete stiahnuť údaje do osobného úložiska, tj.  na Vaše mobilné zariadenie alebo počítač prihlásením ku kontu Samsung Cloud. Máte na to čas do konca fáze 2, potom budú údaje synchronizované v rámci Galérie a Samsung Cloud Drive odstránené zo Samsung Cloud. Pokiaľ zvolíte túto možnosť, nebude už možné vykonať migráciu údajov na OneDrive popísanú v možnosti 1. Funkcia synchronizácie Galérie a Samsung Cloud Drive skončí a tieto funkcie už nebude možné ďalej používať. Pokyny nájdete v tejto príručke.

Kedy mám presunúť svoje údaje?

Tieto funkcie budú ukončené postupne podľa krajiny, kde sa nachádzate. Pre Českú a Slovenskú republiku sú termíny nasledujúce.

K migrácii údajov zo Samsung Cloud na Microsoft OneDrive máte čas do 31. marca 2021.

Pokiaľ ste nemigrovali alebo nevykonali spojenie s Microsoft OneDrive, Vaša Galériia a Moje súbory už nebudú od 1. apríla 2021 automaticky synchronizované a Samsung Cloud Drive bude ukončený.

Dňa 30. júna 2021 budú tieto funkcie Samsung Cloud úplne ukončené, a všetky údaje synchronizované z Galérie a Samsung Cloud Drive budú vymazané. Uložené údaje si budete môcť pred týmto dátumom stiahnuť do svojho mobilného zariadenia alebo počítača prostredníctvom webových stránok Samsung Cloud.

Upozornenie: Príslušné súbory budú vymazané v prvom termíne z nasledujúcich dvoch termínov – 90 dní od okamihu, kedy požiadate o stiahnutie údajov alebo dátum definitívneho ukončenia funkcie.

Čo keď som už integráciu s OneDrive vykonal?

Po prihlásení ku kontu Samsung nie je nutné službu znova integrovať s OneDrivom. Službu synchronizácia Galérie môžete používať s OneDrive. Možnosť OneDrive sa zobrazí v nastavení synchronizácie Samsung Cloud Sync v Galérii a Moje súbory. Všimnite si, že Samsung Cloud Drive sa už nezobrazuje.

Môžem stále používať ďalšie funkcie služby Samsung Cloud?

Môžete si aj naďalej užívať zálohovanie / synchronizáciu a obnovovanie ďalších údajov, ako sú Kontakty, Kalendár a Poznámky.

Ďakujeme vám za vašu reakciu