Ako pridať nové frekvencie na už nastavenom satelite.

Dôležité: Tento návod obsahuje technické alebo iné informácie pre pokročilých používateľov a slúži primárne ako doplnkový materiál telefonickej podpory. V prípade
dotazov a nejasností neváhajte kontaktovať infolinku Samsung na čísle 0800 726 786.

Stáva sa, že poskytovateľ vysielania zmení frekvencie programov, alebo pridá nové programy do už existujúcej frekvencie. V oboch prípadoch je nutné vykonať ručné ladenie danej frekvencie.

 

Usporiadanie kanálov sa nezmení, nové naladené sa pridajú na koniec zoznamu.

1 Tlačidlom na diaľkovom ovládači otvoríte Menu. Ďalej zvoľte Vysielanie.
img
2 Vo Vysielaní zvoľte Nastavenie kanálov.
img
3 Otvorte položku Ručné ladenie.
img
4 Zvoľte družicu, na ktorej chcete ladiť novú frekvenciu a potvrďte tlačidlom Ladenie.
img
5 V položke Transpondér zvoľte požadovanú frekvenciu. V prípade, že požadovaná frekvencia nie je v predpripravenej ponuke, tak využite položku Nová na konci zoznamu, tu zadajte všetky potrebné hodnoty. Potvrďte Hľadať.

Po prehľadaní danej frekvencie, stačí výsledok uložiť tlačidlom Uložiť. Menu vypnite tlačidlom Exit na diaľkovom ovládači.

Ďakujeme vám za vašu reakciu