Čo robiť, keď pri nízkej hlasitosti televízora počujem nezvyčajný zvuk?

Niektorí zákazníci uviedli, že pri nastavenej nízkej hlasitosti počujú nezvyčajné zvuky z reproduktorov televízora Samsung.  Tieto zvuky znejú ako bubliny pod vodou a sú počuť len, keď je úroveň hlasitosti nastavená na 6 a menej.

Aktualizácia softvéru je teraz k dispozícii. Zistite viac o aktualizácii softvéru na televíziu Samsung.

Ak ste aktivovali automatickú aktualizáciu, budete po inštalácii aktualizácie softvéru upozornení.

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu