Samsung at CES 2021

ด้วยเทคโนโลยีที่อัจฉริยะกว่าเดิมและมุ่งเน้นให้ตรงตามความต้องการของผู้คนและความต้องการที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งของเรา
Samsung กำลังนิยามประสบการณ์ในทุก ๆ วันของเราขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสและดีกว่าเดิมสำหรับทุก ๆ คน

ร่วมไปกับเราเพื่อดูว่า Samsung สร้างสรรค์ Better Normal for All ได้อย่างไร