วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทีวี Samsung ที่เปิดเครื่องเอง

ในกรณีที่ทีวีเปิดเอง สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ มีสิ่งแปลกปลอมอยู่รอบๆ ปุ่มเปิด-ปิดบนรีโมท อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับทีวี และการตั้งค่าของคุณ ถ้าปุ่มเปิด-ปิดมีการติดขัด ให้ทำความสะอาดรีโมท ในการตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีที่ 1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์

บางครั้งการเปิดเครื่องที่ผิดปกติอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก อุปกรณ์ภายนอกหรือคำสั่ง CEC ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบฟังก์ชั่นประวัติของทีวี เพื่อค้นหาว่าอะไรทำให้ทีวีเปิดเครื่องเอง

ขั้นตอนที่ 1. ไปที่เมนู และเลือกการสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 2. คลิกที่ เกี่ยวกับทีวี และตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์

หมายเหตุ:

• เกี่ยวกับทีวีจะพร้อมใช้งานเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปี 2019 หรือหลังจากนั้น
• ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ของทีวีได้รับการอัพเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

1. “เหตุผลการเปิดเครื่อง” จะปรากฏอยู่ในประวัติบันทึก

ถ้าเหตุผลการเปิดเครื่องปรากฏในบันทึกเหตุการณ์ คุณจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเพราะเหตุใดทีวีจึงเปิดเครื่อง ทีวีของคุณอาจถูกเปิดเครื่องโดยโมบายล์แอพ เซ็นเซอร์ BT และการสั่งงานด้วยเสียง คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ด้วยการตัดการเชื่อมต่อหรือยกเลิกการใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซึ่งควบคุมทีวี

• YouTube - แอพอย่างเช่น YouTube หรือแอพ SmartThings บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ AP เดียวกันอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ทีวีเปิดเครื่อง
• เซ็นเซอร์ - ตรวจจับและควบคุมโดยเซ็นเซอร์ความสว่างที่ตั้งค่าไว้ในโหมด Ambient
• WOL - เปิดเครื่องโดยฟังก์ชั่น eMac phy (Magic Packet)
• BLE - เปิดเครื่องโดยฟังก์ชั่น Wake up ของอุปกรณ์ BT

2. “CEC command” ปรากฏในประวัติบันทึก

ฟีเจอร์ CEC ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ HDMI โดยใช้รีโมทอันเดียว เมื่ออุปกรณ์ HDMI เปิดใช้งาน อาจทำให้ทีวีเปิดเครื่อง คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการยกเลิกการใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าว

หน้าหลัก > การตั้งค่า > ทั่วไป > ตัวจัดการอุปกรณ์ภายนอก > Anynet+ (HDMI-CEC)

3. “One Invisible connection” ปรากฏในประวัติบันทึก

บางครั้งทีวีเปิด/ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อการเชื่อมต่อไม่เหมาะสม (AOC Tilt) ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายทั้งหมดระหว่างทีวีและ OCB

รีเซ็ตทีวีเป็นการตั้งค่าดั้งเดิม

ถ้าวิธีการที่ระบุข้างต้นใช้การไม่ได้ ยังมีการรีเซ็ตค่าจากโรงงาน ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนกลับไปสู่การตั้งค่าดั้งเดิมของทีวี

หน้าหลัก > การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต

หมายเหตุ:

• ภาพหน้าจอของอุปกรณ์และเมนูเป็นเพียงตัวอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษ มีภาษาของคุณให้เลือกใช้ได้เช่นกัน
• ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการของ Samsung เพื่อขอความช่วยเหลือจากช่างเทคนิคผู้ชำนาญ