การจัดการใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

• การจัดการใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษีจะถูกจัดส่งไปพร้อมกับสินค้าที่คุณสั่งซื้อ หากต้องการแก้ไขข้อมูลในใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (☎ 1282) เพื่อกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดที่ต้องการแก้ไข ซึ่งคุณต้องส่งคืนเอกสารต้นฉบับมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น พร้อมระบุชื่อผู้รับตามรายละเอียดด้านล่าง โดยหลังจากมีการแก้ไขใบกำกับภาษีแล้วเสร็จ ทางเราจะจัดส่งเอกสารกลับผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทยในลำดับถัดไป

ที่อยู่ : บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด (Thai Samsung Electronics Co., Ltd.) อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ( E-Store online)

• การจัดการใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

คุณจะได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์หลังจากทำการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ผ่านช่องทางอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียน Samsung Account ไว้ หากต้องการแก้ไขใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (☎ 1282) เพื่อแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแก้ไข โดยหลังจากมีการแก้ไขใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งเอกสารกลับผ่านช่องทางอีเมลในลำดับถัดไป

เนื้อหามีประโยชน์หรือไม่?

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราพัฒนาบริการให้ดีขึ้น