วิธีตรวจสอบข้อมูลและสถานะของคำสั่งซื้อของคุณ

• หากคุณทำการซื้อในฐานะสมาชิก
หลังจากที่ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จ คุณจะได้รับรายละเอียดคำสั่งซื้อผ่านทางอีเมลล์ และได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางอื่นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณได้ด้วยการเข้าสู่ระบบที่ Samsung.com และไปยังหน้า “หน้าของฉัน” → คำสั่งซื้อ
• หากคุณทำการซื้อในฐานะผู้เข้าชม
หลังจากที่ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จ คุณจะได้รับรายละเอียดคำสั่งซื้อผ่านทางอีเมลล์ และได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางอื่นๆ

เนื้อหามีประโยชน์หรือไม่?

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราพัฒนาบริการให้ดีขึ้น