[Galaxy A9 Pro] วิธีตรวจสอบการใช้งานแบตใน Smart Manager

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 59

 

 

 

 

Q : ฉันสามารถตรวจสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ใน Smart Managerได้อย่างไร?

 

A : คุณสามารถใช้งาน Smart Manager เพื่อตรวจสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ดังนี้


       1.ในหน้าจอแอพ แตะ "การตั้งค่า" และเลือก "Smart Manager"

 

       2.แตะ "แบตเตอรี่"


       3.แตะ "แสดงรายละเอียดการใช้งาน" คุณสามารถตรวจสอบการใช้งานแบตเตอรี่ได้ในแต่ละการประมวลผล


                   1 


       4.เมื่อคุณแตะไปยังแต่ละการประมวลผล คุณสามารถเข้าถึงรายละเอียดภายในได้ ในรายละเอียดภายใน ยังมีเคล็ดลับในการปรับการใช้พลังงาน


    2   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ