ทำอย่างไรหาก Galaxy ไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-10

ถ้าคุณไม่สามารถโทรออกจากอุปกรณ์ Galaxy ของคุณ อาจเป็นเพราะซิมการ์ดบกพร่อง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือผู้ให้บริการ หรือเป็นเพราะการตั้งค่าอุปกรณ์ ตรวจสอบคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อค้นหาวิธีแก้ไข

ก่อนที่คุณจะลองทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้ ให้ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณและแอพที่เกี่ยวข้องได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว ในการอัพเดทซอฟต์แวร์อุปกรณ์มือถือของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ การตั้งค่า > อัพเดทซอฟต์แวร์

ขั้นตอนที่ 2 แตะที่ ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ตรวจสอบความครอบคลุมของเครือข่ายมือถือและสถานะบริการ

คุณอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับการโทรถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่รับสัญญาณมือถือได้ไม่ดี หรือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือผู้ให้บริการ

  • ถ้าการรับสัญญาณมือถือไม่ดี แถบแสดงสัญญาณเครือข่ายที่มุมบนขวาของหน้าจอจะมีไม่กี่ขีดหรือไม่มีเลย ในกรณีเช่นนี้ ให้ย้ายไปยังจุดที่มีสัญญาณแรงกว่า
ไม่มีแถบแสดงสัญญาณเครือข่าย
ถ้าสัญญาณอ่อน แถบแสดงสัญญาณเครือข่ายจะมีเพียงไม่กี่ขีด หรือไม่มีเลย
  • ตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณอยู่ในสถานะที่ดี
  • อุปกรณ์ของคุณอาจมีปัญหาชั่วคราวเกี่ยวกับการรับสัญญาณจากเสาส่งสัญญาณมือถือ ลองรีบูตอุปกรณ์

การตั้งค่าอุปกรณ์อาจทำให้คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย ตรวจสอบว่า โหมดเครื่องบิน ถูกเปิดใช้งานหรือไม่ หรืออุปกรณ์ของคุณบล็อกสายเรียกเข้าจากเบอร์ที่ไม่รู้จักหรือเบอร์ส่วนตัวหรือไม่

ปิดโหมดเครื่องบิน

ขั้นตอนที่ 1 เปิด การตั้งค่า และแตะที่ การเชื่อมต่อ

ขั้นตอนที่ 2 ถ้า โหมดเครื่องบิน เปิดอยู่ ให้ปิดโหมดดังกล่าว และตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อเป็นปกติหรือไม่

ปิดโหมดเครื่องบิน

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณบล็อกเบอร์ที่ไม่รู้จักหรือเบอร์ส่วนตัวหรือไม่

การตรวจสอบอุปกรณ์ การบล็อกเบอร์ที่ไม่รู้จัก ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบอุปกรณ์ การบล็อกเบอร์ที่ไม่รู้จัก ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 เปิดแอพ โทรศัพท์ และแตะที่ เพิ่มเติม (สามจุดที่มุมบนขวา)

การตรวจสอบอุปกรณ์ การบล็อกเบอร์ที่ไม่รู้จัก ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบอุปกรณ์ การบล็อกเบอร์ที่ไม่รู้จัก ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 แตะที่ การตั้งค่า

การตรวจสอบอุปกรณ์ การบล็อกเบอร์ที่ไม่รู้จัก ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบอุปกรณ์ การบล็อกเบอร์ที่ไม่รู้จัก ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 แตะที่ บล็อกหมายเลข

การตรวจสอบอุปกรณ์ การบล็อกเบอร์ที่ไม่รู้จัก ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบอุปกรณ์ การบล็อกเบอร์ที่ไม่รู้จัก ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4 ปิด บล็อกเบอร์ที่ไม่รู้จัก/ส่วนตัว และตรวจสอบว่าคุณรับสายเรียกเข้าได้หรือไม่

คุณภาพของการโทรอาจได้รับผลกระทบจากซิมการ์ดที่บกพร่อง ตรวจสอบว่าซิมการ์ดของคุณได้รับความเสียหายหรือติดตั้งไม่เหมาะสมหรือไม่

ตรวจสอบถาดใส่ซิมการ์ด 1 ตรวจสอบถาดใส่ซิมการ์ด 1

ขั้นตอนที่ 1 ปิดอุปกรณ์ของคุณ และสอดเครื่องมือถอดซิมการ์ดเข้าไปในรูเล็กๆ ที่อยู่ข้างๆ ถาดใส่ซิมการ์ด เครื่องมือถอดซิมการ์ดให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

ตรวจสอบถาดใส่ซิมการ์ด 2 ตรวจสอบถาดใส่ซิมการ์ด 2

ขั้นตอนที่ 2 ดึงถาดใส่ซิมการ์ดออกมา

ตรวจสอบถาดใส่ซิมการ์ด 3 ตรวจสอบถาดใส่ซิมการ์ด 3

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจดูว่าซิมการ์ดได้รับความเสียหายหรือไม่ ถ้าไม่พบความเสียหาย ให้ติดตั้งซิมการ์ดกลับเข้าที่ตามเดิม

หมายเหตุ:

  • ตำแหน่งของถาดใส่ซิมการ์ดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์
  • ในการทดสอบซิมการ์ดของคุณ ให้ติดต่อผู้ให้บริการมือถือ ถ้ามีอุปกรณ์อื่นที่ใช้ผู้ให้บริการรายเดียวกัน คุณสามารถทดสอบซิมการ์ดของคุณกับอุปกรณ์นั้น
  • ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่หลังจากที่ติดตั้งซิมการ์ดที่ใช้การได้กลับเข้าที่ตามเดิมแล้ว ให้ลองรีบูตอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจจะต้องรีบูตมากกว่าหนึ่งครั้ง

ถ้าคุณเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการรายใหม่เมื่อไม่นานมานี้ แต่ยังคงใช้โทรศัพท์เครื่องเดิม คุณอาจจะต้องติดต่อผู้ให้บริการรายปัจจุบันเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ

หมายเหตุ:

  • หลังจากที่ดำเนินการในแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ลองโทรออกเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
  • การรับประกันอาจไม่ครอบคลุมความเสียหายทางกายภาพ แต่คุณยังคงสามารถทำการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการซ่อมอุปกรณ์ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์บริการ
  • ภาพหน้าจออุปกรณ์และเมนูอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์และเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์

วิธีใช้แอพ Samsung Members

ถ้าคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับมือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สวมใส่ของ Samsung คุณสามารถสอบถามผ่านแอพ Samsung Members ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งรายงานข้อผิดพลาด

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ