วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทีวี Samsung ที่เปิดไม่ติด

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-12-07

ถ้าคุณประสบปัญหาในการเปิดเครื่องทีวี Samsung สาเหตุอาจเกิดจากช่องเสียบปลั๊กไฟ สายไฟ รีโมท หรือทีวี ไฟสัญญาณสแตนด์บายสีแดงที่ติดสว่างถือเป็นสิ่งสำคัญ กล่าวคือ ในการใช้งานตามปกติ ไฟสัญญาณสแตนด์บายสีแดงจะติดสว่างขณะที่ทีวีปิดอยู่ และไฟจะดับลงขณะที่กำลังใช้งานทีวี

สถานการณ์ 1. ถ้าไฟสัญญาณสแตนด์บายของทีวีติดสว่าง

การที่ไฟสัญญาณสแตนด์บายสีแดงติดสว่างขณะที่ทีวีปิดอยู่ไม่ใช่ปัญหา อย่างไรก็ตาม ถ้าทีวียังคงเปิดไม่ติดหลังจากที่คุณพยายามเปิดเครื่อง แสดงว่าอาจมีปัญหากับรีโมท ขั้นแรก ให้เปิดทีวีโดยใช้ปุ่มเปิด-ปิดบนเครื่อง แทนการใช้รีโมท

ไฟสัญญาณสแตนด์บายของทีวี

  • ถ้าเปิดทีวีได้โดยไม่ใช้รีโมท แสดงว่ารีโมทคือสาเหตุของปัญหา คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือซ่อมรีโมท

หมายเหตุ: ตำแหน่งของปุ่มเปิด-ปิดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีที่คุณใช้งาน ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าปุ่มอยู่ที่ใด ให้ดูคู่มือการใช้งาน

สถานการณ์ 2. ถ้าไฟสัญญาณสแตนด์บายของทีวีดับลง

ตรวจสอบว่าสายไฟและช่องเสียบปลั๊กไฟทำงานเป็นปกติ ขั้นแรก ให้ตรวจสอบว่าสายเชื่อมต่อทั้งหมดแน่นหนาดีแล้ว ถอดปลั๊กทีวีทิ้งไว้ 30 วินาที แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง โดยเสียบเข้ากับช่องเสียบปลั๊กที่คุณรู้ว่าทำงานเป็นปกติ ถ้ายังใช้การไม่ได้ ให้ลองใช้ช่องเสียบอื่น

ช่องเสียบปลั๊กไฟทีวี

  • ถ้าไฟสัญญาณสแตนด์บายสีแดงติดสว่าง แสดงว่าทีวีของคุณได้รับกระแสไฟ และจะเปิดใช้งานได้ตามปกติ นั่นหมายความว่าสาเหตุของปัญหาอยู่ที่ช่องเสียบปลั๊กไฟที่คุณใช้ก่อนหน้านี้

สถานการณ์ 3. ถ้าไฟสัญญาณสแตนด์บายของทีวีกะพริบ

ตรวจสอบเครื่องป้องกันไฟกระชากถ้าคุณใช้งานอยู่ เครื่องป้องกันอาจสึกหรอเพราะใช้งานมานาน และอาจไม่ได้จ่ายกระแสไฟที่เพียงพอให้กับทีวีของคุณ คุณอาจเปลี่ยนเครื่องป้องกันไฟกระชาก ไฟกะพริบแสดงว่ามีปัญหาที่กระแสไฟหรือส่วนประกอบภายในของทีวี

หมายเหตุ: ถ้าทีวียังคงเปิดไม่ติด ให้ติดต่อศูนย์บริการของ Samsung เพื่อขอรับบริการ

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ