ขั้นตอนการใช้งาน Bixby บน Samsung Smart TV

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09
การใช้งาน Bixby การใช้งาน Bixby

หมายเหตุ:

 • การใช้งานนี้จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ต้องมีการลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account บนTV ของคุณ
 • ภาพและเมนูที่แสดงตัวอย่างจะมีเพียงภาษาอังกฤษ - แต่อุปกรณ์สามารถรองรับภาษาต่างๆขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ

ส่วนที่1.ลงทะเบียนเสียง

ขั้นที่1. กดปุ่มรูปไมโครโฟนบนรีโมทและเปิด Voice Wake-up ฟังก์ชัน

หมายเหตุ:

 • แม้ว่าคุณจะไม่เปิดใช้งาน Voice Wake-up ฟังก์ชัน คุณก็ยังสามารถใช้ งาน Bixby ได้เพียงกดปุ่มรูปไมโครโฟนบนรีโมท
 • การใช้งาน Voice Wake-up จะทำให้แบตเตอรีของรีโมทหมดไวขึ้น

ขั้นที่2. เลือก Start เพื่อเริ่มการจดจำเสียง

หมายเหตุ: 

 • พื้นที่ที่มีเสียงรบกวนอาจทำให้การจดจำเสียงไม่สำเร็จ
 • ไม่ควรดัดหรือปรับโทนเสียงในระหว่างการทำการจดจำเสียง
 • เสียงของคุณสั่งการได้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น

ขั้นที่3. พูดตามประโยคที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ

ขั้นที่4. กดปุ่มรูปไมโครโฟรและพูดตามประโยคที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ หลังจากพูดจบให้ปล่อยนิ้วจากปุ่มที่กดอยู่

ตอนนี้, Bixby สามารถจดจำกับเสียงของคุณแล้ว

ส่วนที่2: การใช้งาน Bixby

 • วิธีที่ 1. เริ่มใช้งาน Bixby ด้วยเสียงของคุณ คุณสามารถเริ่มใช้งาน Bixby ได้ด้วยการพูดว่า "Hi, Bixby" เมื่อ Bixby พร้อมใช้งานจะปรากฏสัญลักษณ์ขึ้น และไฟสีแดงที่รีโมทจะติดกระพริบ ระยะห่างทีเหมาะสมระหว่างผู้ใช้งานกับรีโมท ไม่ควรเกิน 1.5 เมตร
 • วิธีที่ 2. เริ่มใช้งาน Bixby ด้วยการกดปุ่มรูปไมโครโฟนบนรีโมท โดยกดค้างที่ปุ่มและพูดคำสั่ง จากนั้นให้ปล่อยนิ้วจากปุ่มที่กดอยู่
 • Explorer Now. คุณสามารถดูบริการทั้งหมดของ Bixby ได้โดยเลือก Explorer Now

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ